2% z dane


Drahí podporovatelia waldorfu v Košiciach


aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o podporu našej iniciatívy v Košiciach formou venovania 2% z vašej dane v prospech nášho občianskeho združenia Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania – “Krídla” zastrešujúceho waldorfskú škôlku Studnička v Košiciach a podporujúceho aktivity Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach.

Ak máte záujem aj v tomto roku podporiť naše občianske združenie, jeho údaje sú:

  • Obchodné meno alebo názov: Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania –”Krídla“
  • Sídlo: Rázusova 38/18, 040 01 Košice
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 35522119
  • SID – nepridelené

Vyplnené tlačivá môžete priniesť do škôlky alebo školy, na daňový úrad ich radi zanesieme.


Ď a k u j e m e !

S úctou

Katarína Pojezdalová,

predsedníčka občianskeho združenia Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania -”Krídla”

Prílohy:

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Záujemcom o waldorfskú školu

V školskom roku 2017/2018 neotvárame prvý ročník, a teda v apríli neprebehne zápis na našej škole.

Nový prvý ročník otvoríme až v školskom roku 2018/2019.

Od októbra 2017 začneme robiť predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí budú mať záujem zapísať dieťa do 1. ročníka v septembri 2018 – tieto stretnutia by si už mal viesť nový prvácky triedny učiteľ.

Všetky informácie o predzápisových stretnutiach budú zverejňované na tejto stránke v dostatočnom predstihu. Na škole neorganizujeme tzv. Deň otvorených dverí, lebo tieto predzápisové stretnutia ho nahrádzajú.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Čo sa udialo.


Čo sa udialo….

Máme za sebou krásne štyri mesiace, plné práce a slávností. Na Michaelskej slávnosti prváci piekli dračie chlebíky a vyprali vlnu, tretiaci zorali políčko na školskom dvore a zasiali oziminu, dobre “vzývali” dážď, lebo im popršalo a čoskoro sa objavila zelená ozimina, pracovali presne tak, ako naši predkovia – spojení s prírodou a živlami. Piataci vyzdobili okná michaelskými obrázkami, školou zneli michaelské piesne. Slávnostnú náladu jesene uzatvorila Michaelská konferencia, ktorú organizujeme už 5. rok, prišli aj niektorí naši drahí priatelia z Bratislavy a z Popradu a prišla aj naša drahá kolegyňa Brigitte z Viedne.
Martinské svetielka sa rozsvietili presne 11.11., a opäť slávnosť sprevádzali martinské piesne. Poslednou slávnosťou, ktorú máme za sebou bola Adventná špirála. Okrem tradičnej piesne Bola cesta… znela aj nová pieseň Stála panenka…, ktorú nás naučila Janka Baníková – Janka k nám chodí na pracovné metodické víkendy, robí s nami hlavne eurytmiu, maľujeme, modelujeme, pracuje aj s deťmi v triedach. Druhou vzácnou návštevou, ktorá nás navštevuje z Bratislavy je Mirka Heribanová, ktorú sme si tento rok pozvali, aby nám pomohla nacvičiť Rajskú hru, hercami sú rodičia a pripravení sú alternovať učitelia. Zahráme ju na Vianočnej slávnosti. Tešíme sa z pracovnej atmosféry, ktorá napĺňa naše priestory

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Martinská slávnosť


11. novembra sa už tradične rozsvietili v rukách našich detí martinské lampášiky, ktoré si počas predošlých dní vyrábali. Tento rok si svetielka priniesli aj mnohí rodičia. V prítmí večera, za spevu martinských piesní, vykročili spoločne do blízkeho okolia. Nohy kráčali, ústa spievali, ruky boli zamestnané nesením lampášika, no oči skúmavo sledovali okolie, či nezahliadnu jazdca na koni v červenom plášti – Martina. To, že prešiel naším krajom deti zistili, až keď našli a pozbierali zlaté podkovičky, ktoré na dvore našej školy zanechal jeho kôň. Pod zlatým kovom sa objavila sladká čokoláda a to bola pre každé dieťa príležitosť podeliť sa s ňou, tak ako sa rímsky vojak Martin podelil o svoj plášť so žobrákom.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Veľkou témou na škole je práca


Veľkou témou na našej waldorfskej škole je práca. Žiaci sa s ňou stretávajú od 1. ročníka. Nie je to žiadna hra na prácu, ale práca skutočná.

Tak napríklad:
Prváci sa pôjdu pozrieť na farmu, ako tam žijú ovečky, čo všetko ku svojmu životu potrebujú, ako sa také ovečky doja, ako sa strihajú. Toto prvákov čaká na jar. Ale z už ostrihaných ovečiek sa k nám dostala vlna. A keď s ňou chceme niečo urobiť, niečo z nej vyrábať, musíme si ju najskôr vyprať, zbaviť všetkej nečistoty – naozaj všetkej. S prvákmi pani učiteľka Mirka na túto “najšpinavšiu” prácu použila gumové rukavice. Prali vlnu pekne v kruhu, zaspievali si k tomu, aby im práca išla pekne od ruky.
Pri vedierku bola vždy dvojica a každá dostala na začiatku ten najviac nečistý kúsok a ten si postupne podávali a pozerali, ako je voda pri praní stále čistejšia a čistejšia.
Vlnu po opraní sušili v triede
a potom ju čistili, čuchrali, vyberali z nej nečistoty, ktoré v nej ešte ostali, hlavne malé kúsky zo suchej trávy, ktorá sa vo vlne zachytila.
Čo z vlnou budeme robiť ďalej, o tom Vám zas napíšeme, keď budeme s vlnou pracovať.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované