Fujara u prvákov


JÚN:

Pokročili sme kúsok ďalej pri zveľaďovaní dvora, podarilo sa nám pekným obrubníkom vyčleniť časť pre výsadbu trvaliek s ktorou chceme začať na jeseň. Práca šla od ruky aj vďaka rodičom prváckej triedy.

Ďalšia milá akcia u prvákov bola vo štvrtok 15.6. Žofkin ocko, pán Frankovič prváčikom prišiel zahrať a porozprávať o fujare. Je to nástroj, ktorý prvákov istý čas na jeseň sprevádzal v príbehoch o pastierovi a pri vyvodzovaní písmen. Priniesol aj menšiu fujarku, takže fúknuť do nej si skúšali aj deti, ktoré chceli. Ďakujeme za pekný zážitok.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Fotky z Karnevalu

Pridali sme do galérie fotky z Karnevalu.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Fotky z Vianočnej slávnosti

Pridali sme do galérie fotky z Vianočnej slávnosti.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Čo sa v škole udialo za posledný polrok


Začali sme pravidelne robiť spoločné pondelkové úvody-všetky triedy sa stretneme u prvákov, spoločne si zaspievame, zaprajeme si krásny týždeň a potom sa rozídeme do tried.
Mali sme karneval, robíme ho už tradične tak, že každá trieda je v maskách ročnej témy, väčšinou si masky vyrábajú deti samy, každá trieda pripraví program a predstavenie pre ostatných, spoločne si zaspievame zatancujeme, urobíme si občerstvenie, tentokrát ho pre tretiakov a piatakov urobili prváci. Zábava netrvá dlho, ale všetci sa znej tešia.
Kolegyňa z Bratislavy Janka Baníková pracovala s triednymi učiteľkami na eurytmii a spoločne sa venovali didaktike kreslenia, modelovala so žiakmi 3. a 5. ročníka.
Zorganizovali sme kurz werbeck, kurz spevu metódou odhalenia hlasu, s Baldom Mikuličom, ktorý pracoval s učiteľkami a rodičmi školy. Záujem o kurz bol veľký a účastníci boli prácou s Baldom nadšení.
K tretiakom chodili na návštevu do triedy rodičia a aj starí rodičia.
- strihali sme ovečku
- tretiaci postavili krásny drevený domček pre škôlkárov
- piataci boli v Schoenau na tradičnej Olympiáde piatakov
- tretiaci a piataci boli spolu v ŠVP v Pribyline
- tento rok sme nerobili zápis, od septembra neotvárame nový 1. ročník
V týchto dňoch finišujeme, tretiaci sa chystajú na žatvu, chodia do ÚĽUV-u na remeslá, prváci sa stretli s fujaristom, ktorý k nim prišiel do triedy, oblečený v kroji, zahral a zaspieval im, deti si tiež mohli skúsiť fúkať do malej fujarky, piataci objavujú svet rastlín
Prvácki rodičia mali brigádu, upravili pozemok pod oknami telocvične do krásnych rozvlnených záhonov, záhrade sa začína dariť, všetko nám kvitne

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Záujemcom o waldorfskú školu

V školskom roku 2017/2018 neotvárame prvý ročník, a teda v apríli neprebehne zápis na našej škole.

Nový prvý ročník otvoríme až v školskom roku 2018/2019.

Od októbra 2017 začneme robiť predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí budú mať záujem zapísať dieťa do 1. ročníka v septembri 2018 – tieto stretnutia by si už mal viesť nový prvácky triedny učiteľ.

Všetky informácie o predzápisových stretnutiach budú zverejňované na tejto stránke v dostatočnom predstihu. Na škole neorganizujeme tzv. Deň otvorených dverí, lebo tieto predzápisové stretnutia ho nahrádzajú.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované