Michaelská slávnosť – sviatok odvahy, práce a zberu


Tak prváci učinili, s dračím chlebíkom, ktorý na Michala upiekli, sa so všetkými podelili.

Drakovi sa do očí nedívaj!
Neustávaj v práci, ešte si aj zaspievaj.
Zrno zaseješ, zožneš, vymlátiš i pomelieš,
z múky cesto uhnetieš a chlieb v peci upečieš.
Ten kto z neho ochutná, nad ním stratí moc
dračia tlama obludná.


A kým prváci piekli chlebík, tretiaci sa pripravovali na práce na svojom políčku. V sobotu prišli na brigádu ockovia so svojimi synmi (tretiakmi), aby urobili ťažkú chlapskú robotu – pripravili neobrábanú časť školského areálu ako políčko na orbu, siatie obilia.
Od zrna k chlebu – tak nazývame epochu roľníckych – poľnohospodárskych – prác. Rozprávacia látka 3. ročníka – biblické príbehy o stvorení človeka – jej ide v ústrety a mala by jej predchádzať až potiaľ, kedy človek musí svojimi vlastnými silami na zemi konať a pracovať. Práce obsiahnuté v tejto epoche sa tiahnu celým rokom. Deti sa zoznámia so štyrmi základnými druhmi obilia, spoznávajú druhy pôdy. Necháme ich, aby čo najviac poľnohospodárskych prác vykonávali samy. Aby spolu so svojimi spolužiakmi ťahali pluh pri orbe poľa, aby vláčili, siali, valcovali, a neskôr pleli.


Hovoríme aj o hnojení, ako a odkiaľ sa získava prírodné hnojivo. Deti spoločne obilie zožnú, urobia si malú dožinkovú slávnosť, neskôr obilie vymlátia cepmi, oddelia zrno od pliev, zrno pomelú – ak je to možné na starom kamennom „mlynčeku“, zamiesia cesto a upečú chlieb. Pri tom prežijú, ako ide človek ruku v ruke s prírodou.
Ak dieťa môže aspoň raz vlastnoručne prevádzať všetku tú prácu, ktorú nám dnes odňali stroje, posilňuje ho to na celý život. Naviac získa reálny pocit z toho, ako spolupôsobia obloha a zem, aby nám poskytli potravu, ako spolupracujú 4 živly – oheň (teplo), voda, vzduch a zem pri celom procese premeny zrna na chlieb, ako musel človek spolupracovať s prírodou, ako bez jej poznania nemohol pracovať – pranostiky.

Piataci pre všetkých pripravili Michaelské obrázky na okná.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Škola prešla rekonštrukciou


Škola prešla cez prázdniny veľkou rekonštrukciou. Vďaka finančnému sponzorskému daru od bývalého rodiča z waldorfskej školy v Bratislave, ktorý nám takto vyjadril vďaku za to, že jeho dve dcéry navštevovali waldorfskú školu, sme vymenili podlahy v troch triedach. Veľká vďaka za takúto nádhernú pomoc.

Naši súčasní rodičia nám tradične pomohli s konečnými úpravami priestorov – dali nám nové stierky na najviac namáhané miesta stien okolo dverí, opravili veľké pukliny na stenách, repasovali nám staré skrine, ktoré sme dostali k využívaniu od OA a vyrobili z nich nádherné skrine ako šatne pre piatakov, ocko Dano dovyrábal potrebný nábytok do tried a na chodby, zariadili sme novú triedu pre piatakov. Vymaľovali sme priestory nanovo, mamičky upratali všetko, čo bolo potrebné a 5. septembra sme mohli začať. Vstúpili sme do piateho roku existencie košickej waldorfskej školy s tromi ročníkmi – prvákmi, tretiakmi a piatakmi, kolégium pracuje v zložení: 3 triedne učiteľky, 2 učiteľky cudzích jazykov, 1 vychovávateľka v ŠKD a 1 asistentka v ŠKD. Jedna z kolegýň nám zabezpečuje aj administratívne práce a je zároveň vo funkcii riaditeľky školy. Waldorfská pedagogika sa v Košiciach dostáva do povedomia rodičov stále viac, o čom svedčí stúpajúci záujem o našu školu. V 1. ročníku už máme 23 detí, v 3. ročníku 17 a v 5. ročníku 15 – a to sme pred piatimi rokmi začínali s 10 deťmi. Prváci začali s grafomotorickými cvičeniami, tretiaci s matematikou a piataci zo zemepisom.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Jarná brigáda

V sobotu 23.4.2016 u nás na dvore prebehla jarná brigáda. Prišli malí aj veľkí, starí aj mladí, všetci, čo mali chuť a čas pomôcť nám so skrášlením škôlkarskeho dvora. Presádzali sme kvietky, upravovali terén, opravovali chodníček, osadili nové pníky, zametali, kosili, pleli, sadili, roboty ako na kostoleJ Veríme, že Vám s nami bolo aspoň tak dobre ako nám s Vami, milí naši rodičia. Ďakujeme!

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Informačné stretnutie pre záujemcov o Waldorfskej škôlke Studnička

Vážení záujemcovia o informácie o našej Waldorfskej škôlke Studnička.

Srdečne Vás teda pozývame na informačné stretnutie pre záujemcov o našu škôlku. Stretnutie sa uskutoční dňa 12.4.2016 utorok o 17- tej. v priestoroch našej škôlky

Adresa:
Polárna 1, Košice – Nad Jazerom
základná Waldorfská škola v Košiciach /budova Obchodnej akadémie/
vstup je zo zadnej časti dvora cez školský pozemok.

Na stretnutie môžte prísť aj s deťmi, uvidíte priestor našej škôlky,spoznáte nás, dostanete odpovede na svoje otázky.

Zápis detí na školský rok 2016/17 sa bude konať dňa 26.4.2016 o 17tej v priestoroch našej škôlky

Bližšie informácie ešte budeme avizovať mailom,na stránke a facebooku.

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať na studnicka@iwaldorf.sk
Svoj záujem prísť na informačné stretnutie nám prosím potvrďte na tento e-mail.

Ďakujeme.

Tešíme sa na vás.

Kolégium Waldorfskej škôlky Studnička

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Termín zápisu detí do 1. ročníka

Pozor! Termín zápisu detí do 1. ročníka bol zmenený!

Vážení rodičia,

zápis detí do 1. ročníka Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach sa uskutoční v dňoch 23. – 24. apríla 2016 (víkend).

Na zápis je potrebné dohodnúť si čas (telefonicky alebo e-mailom) a priniesť rodný list dieťaťa.

Kontakt: M.Lešinská 0949 629 171, miroslava.lesinska@gmail.com


Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované