2% z dane


Drahí podporovatelia waldorfu v Košiciach


aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o podporu našej iniciatívy v Košiciach formou venovania 2% z vašej dane v prospech nášho občianskeho združenia Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania – “Krídla” zastrešujúceho waldorfskú škôlku Studnička v Košiciach a podporujúceho aktivity Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach.

Ak máte záujem aj v tomto roku podporiť naše občianske združenie, jeho údaje sú:

  • Obchodné meno alebo názov: Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania –”Krídla“
  • Sídlo: Rázusova 38/18, 040 01 Košice
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 35522119
  • SID – nepridelené

Vyplnené tlačivá môžete priniesť do škôlky alebo školy, na daňový úrad ich radi zanesieme.


Ď a k u j e m e !

S úctou

Katarína Pojezdalová,

predsedníčka občianskeho združenia Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania -”Krídla”

Prílohy:

Komentáre sú uzavreté.