Druhá waldorfská škola na Slovensku


Súkromná základná škola waldorfská, Polárna 1, 040 12 Košice,

je oficiálny názov druhej waldorfskej školy na Slovensku.
Áno, je to tak, počnúc 1. septembrom 2015, máme na Slovensku dve waldorfské školy.

Tá naša košická je ešte mladá a malá. Celému procesu pomohla legislatíva, ktorá hovorí, že alokované pracovisko môže existovať len v rámci toho istého kraja. V praxi to znamená, že sme vstúpili do procesu osamostatnenia sa, z formy alokovaného pracoviska sme sa stali samostatne existujúcou školou. V súvislosti s touto zmenou sme prijali do nášho pedagogického kolégia PaedDr. Katku Havrilovú, ktorá aktívne stojí vo waldorfskom hnutí v Košiciach od jeho počiatku a od vzniku školy externe vyučovala nemecký jazyk. Pani učiteľka Katka Havrilová sa ujala úlohy riaditeľky. Zriaďovateľom školy je rovnaká organizácia ako pre školu v Bratislave – Výchova k slobode. Ďakujeme všetkým, ktorý k procesu osamostatnenia školy priložili pomocnú ruku.

V tomto školskom roku má naša škola dve triedy, v 2. ročníku je triednou učiteľkou Ľudmila Jakabová, vo 4. ročníku Renáta Blaschke, školský klub vedie Miroslava Lešinská. Novú prvú triedu chceme otvárať budúci september, s čím súvisia aj predzápisové stretnutia, ktoré od októbra pripravujeme pre rodičov predškolákov.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.