Vianočná slávnosť


Už po tretí rok sa na waldorfskej škole v Košiciach stretli deti, rodičia a učitelia na Vianočnej slávnosti, ktorá je vyvrcholením adventného obdobia a naladením sa na obdobie Vianoc. Prebiehala v komornej atmosfére, keďže začínajúca škola má zatiaľ dve triedy – prvákov a tretiakov. Deti so svojimi učiteľmi sa na ňu pripravovali mesiac vopred. Tretiaci začali s nácvikom vystúpenia dokonca skôr. Veď nacvičiť dlhý príbeh o Snehovej kráľovnej ako hudobné divadielko, pripraviť si kostýmy a naučiť sa piesne, si vyžiadalo každodenný poctivý nácvik. Samotnú slávnosť otvorili prváci Vianočnou hrou sprevádzanou hovoreným slovom a koledami. Nakoniec sa na javisku stretli prváci a tretiaci naraz – zaspievali spoločnú vianočnú pieseň pričom tretiaci spev obohatili hrou na flautu. Okrem toho počas celého adventu deti vyrábali výrobky na vianočný bazár – vianočné pohľadnice, darčekové taštičky, vianočné ozdoby z prútia, papiera či drôtu, šili voňavé bylinkové vrecúška, majstrovali ihelníčky z orechových škrupiniek, zdobili pomaranče. Na záver všetci spoločne pookriali pri dobrej kapustnici, punči a koláčoch, ktoré pripravili rodičia.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.