Čo sa udialo.


Čo sa udialo….

Máme za sebou krásne štyri mesiace, plné práce a slávností. Na Michaelskej slávnosti prváci piekli dračie chlebíky a vyprali vlnu, tretiaci zorali políčko na školskom dvore a zasiali oziminu, dobre “vzývali” dážď, lebo im popršalo a čoskoro sa objavila zelená ozimina, pracovali presne tak, ako naši predkovia – spojení s prírodou a živlami. Piataci vyzdobili okná michaelskými obrázkami, školou zneli michaelské piesne. Slávnostnú náladu jesene uzatvorila Michaelská konferencia, ktorú organizujeme už 5. rok, prišli aj niektorí naši drahí priatelia z Bratislavy a z Popradu a prišla aj naša drahá kolegyňa Brigitte z Viedne.
Martinské svetielka sa rozsvietili presne 11.11., a opäť slávnosť sprevádzali martinské piesne. Poslednou slávnosťou, ktorú máme za sebou bola Adventná špirála. Okrem tradičnej piesne Bola cesta… znela aj nová pieseň Stála panenka…, ktorú nás naučila Janka Baníková – Janka k nám chodí na pracovné metodické víkendy, robí s nami hlavne eurytmiu, maľujeme, modelujeme, pracuje aj s deťmi v triedach. Druhou vzácnou návštevou, ktorá nás navštevuje z Bratislavy je Mirka Heribanová, ktorú sme si tento rok pozvali, aby nám pomohla nacvičiť Rajskú hru, hercami sú rodičia a pripravení sú alternovať učitelia. Zahráme ju na Vianočnej slávnosti. Tešíme sa z pracovnej atmosféry, ktorá napĺňa naše priestory

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Martinská slávnosť


11. novembra sa už tradične rozsvietili v rukách našich detí martinské lampášiky, ktoré si počas predošlých dní vyrábali. Tento rok si svetielka priniesli aj mnohí rodičia. V prítmí večera, za spevu martinských piesní, vykročili spoločne do blízkeho okolia. Nohy kráčali, ústa spievali, ruky boli zamestnané nesením lampášika, no oči skúmavo sledovali okolie, či nezahliadnu jazdca na koni v červenom plášti – Martina. To, že prešiel naším krajom deti zistili, až keď našli a pozbierali zlaté podkovičky, ktoré na dvore našej školy zanechal jeho kôň. Pod zlatým kovom sa objavila sladká čokoláda a to bola pre každé dieťa príležitosť podeliť sa s ňou, tak ako sa rímsky vojak Martin podelil o svoj plášť so žobrákom.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Veľkou témou na škole je práca


Veľkou témou na našej waldorfskej škole je práca. Žiaci sa s ňou stretávajú od 1. ročníka. Nie je to žiadna hra na prácu, ale práca skutočná.

Tak napríklad:
Prváci sa pôjdu pozrieť na farmu, ako tam žijú ovečky, čo všetko ku svojmu životu potrebujú, ako sa také ovečky doja, ako sa strihajú. Toto prvákov čaká na jar. Ale z už ostrihaných ovečiek sa k nám dostala vlna. A keď s ňou chceme niečo urobiť, niečo z nej vyrábať, musíme si ju najskôr vyprať, zbaviť všetkej nečistoty – naozaj všetkej. S prvákmi pani učiteľka Mirka na túto “najšpinavšiu” prácu použila gumové rukavice. Prali vlnu pekne v kruhu, zaspievali si k tomu, aby im práca išla pekne od ruky.
Pri vedierku bola vždy dvojica a každá dostala na začiatku ten najviac nečistý kúsok a ten si postupne podávali a pozerali, ako je voda pri praní stále čistejšia a čistejšia.
Vlnu po opraní sušili v triede
a potom ju čistili, čuchrali, vyberali z nej nečistoty, ktoré v nej ešte ostali, hlavne malé kúsky zo suchej trávy, ktorá sa vo vlne zachytila.
Čo z vlnou budeme robiť ďalej, o tom Vám zas napíšeme, keď budeme s vlnou pracovať.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Michaelská slávnosť – sviatok odvahy, práce a zberu


Tak prváci učinili, s dračím chlebíkom, ktorý na Michala upiekli, sa so všetkými podelili.

Drakovi sa do očí nedívaj!
Neustávaj v práci, ešte si aj zaspievaj.
Zrno zaseješ, zožneš, vymlátiš i pomelieš,
z múky cesto uhnetieš a chlieb v peci upečieš.
Ten kto z neho ochutná, nad ním stratí moc
dračia tlama obludná.


A kým prváci piekli chlebík, tretiaci sa pripravovali na práce na svojom políčku. V sobotu prišli na brigádu ockovia so svojimi synmi (tretiakmi), aby urobili ťažkú chlapskú robotu – pripravili neobrábanú časť školského areálu ako políčko na orbu, siatie obilia.
Od zrna k chlebu – tak nazývame epochu roľníckych – poľnohospodárskych – prác. Rozprávacia látka 3. ročníka – biblické príbehy o stvorení človeka – jej ide v ústrety a mala by jej predchádzať až potiaľ, kedy človek musí svojimi vlastnými silami na zemi konať a pracovať. Práce obsiahnuté v tejto epoche sa tiahnu celým rokom. Deti sa zoznámia so štyrmi základnými druhmi obilia, spoznávajú druhy pôdy. Necháme ich, aby čo najviac poľnohospodárskych prác vykonávali samy. Aby spolu so svojimi spolužiakmi ťahali pluh pri orbe poľa, aby vláčili, siali, valcovali, a neskôr pleli.


Hovoríme aj o hnojení, ako a odkiaľ sa získava prírodné hnojivo. Deti spoločne obilie zožnú, urobia si malú dožinkovú slávnosť, neskôr obilie vymlátia cepmi, oddelia zrno od pliev, zrno pomelú – ak je to možné na starom kamennom „mlynčeku“, zamiesia cesto a upečú chlieb. Pri tom prežijú, ako ide človek ruku v ruke s prírodou.
Ak dieťa môže aspoň raz vlastnoručne prevádzať všetku tú prácu, ktorú nám dnes odňali stroje, posilňuje ho to na celý život. Naviac získa reálny pocit z toho, ako spolupôsobia obloha a zem, aby nám poskytli potravu, ako spolupracujú 4 živly – oheň (teplo), voda, vzduch a zem pri celom procese premeny zrna na chlieb, ako musel človek spolupracovať s prírodou, ako bez jej poznania nemohol pracovať – pranostiky.

Piataci pre všetkých pripravili Michaelské obrázky na okná.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Škola prešla rekonštrukciou


Škola prešla cez prázdniny veľkou rekonštrukciou. Vďaka finančnému sponzorskému daru od bývalého rodiča z waldorfskej školy v Bratislave, ktorý nám takto vyjadril vďaku za to, že jeho dve dcéry navštevovali waldorfskú školu, sme vymenili podlahy v troch triedach. Finančnú pomoc nám poskytol spolu s terajším rodičom z 1. ročníka. Veľká vďaka za takúto nádhernú pomoc.

Naši súčasní rodičia nám tradične pomohli s konečnými úpravami priestorov – dali nám nové stierky na najviac namáhané miesta stien okolo dverí, opravili veľké pukliny na stenách, repasovali nám staré skrine, ktoré sme dostali k využívaniu od OA a vyrobili z nich nádherné skrine ako šatne pre piatakov, ocko Dano dovyrábal potrebný nábytok do tried a na chodby, zariadili sme novú triedu pre piatakov. Vymaľovali sme priestory nanovo, mamičky upratali všetko, čo bolo potrebné a 5. septembra sme mohli začať. Vstúpili sme do piateho roku existencie košickej waldorfskej školy s tromi ročníkmi – prvákmi, tretiakmi a piatakmi, kolégium pracuje v zložení: 3 triedne učiteľky, 2 učiteľky cudzích jazykov, 1 vychovávateľka v ŠKD a 1 asistentka v ŠKD. Jedna z kolegýň nám zabezpečuje aj administratívne práce a je zároveň vo funkcii riaditeľky školy. Waldorfská pedagogika sa v Košiciach dostáva do povedomia rodičov stále viac, o čom svedčí stúpajúci záujem o našu školu. V 1. ročníku už máme 23 detí, v 3. ročníku 17 a v 5. ročníku 15 – a to sme pred piatimi rokmi začínali s 10 deťmi. Prváci začali s grafomotorickými cvičeniami, tretiaci s matematikou a piataci zo zemepisom.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované