Predzápisové stretnutia


Pre rodičov

Vždy pred otvorením nového prvého ročníka organizujeme tzv. predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí majú záujem zapísať dieťa do našej školy. Na týchto stretnutiach informujeme o základných piliéroch waldorfskej pedagogiky, o jej odlišnostiach oproti klasickej škole.

Predzápisové stretnutia pre školský rok 2018/2019 sa budú konať v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, Nad jazerom v Košiciach, povedie ich budúca triedna učiteľka Mgr. Marcela Kováčová. Témy jednotlivých stretnutí zverejníme aktuálne k danému stretnutiu.

Prvé: 10.01.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)

Druhé: 14.02.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)

Tretie: 14.03.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)


Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Dokončenie epochy Od zrna k chlebu


Štvrtáci nový školský rok začali dokončením epochy Od zrna k chlebu. Posledné dni tretieho ročníka venovali žatve obilia, ktoré vysiali na políčku pri škole. Políčko vzniklo vďaka pomoci rodičov, ktorí spolu so svojimi deťmi na niekoľkých brigádach skultivovali neúrodnú zem v areáli školy. Za pomoci jedného ocka pôdu zorali, zbránili a zasiali obilie, políčko si vymerali starými mierami. V priebehu celého roka mali možnosť pozorovať, ako zo zeme “niečo” vykúka, ako sa to “niečo” pomaly mení na klásky – a na rôzne klásky. Popri tom sa oboznamovali s pranostikou, so starými zvykmi, ako to všetko na poli robili naši predkovia, recitovali básničky a spievali piesne o tom všetko, čo aj reálne robili.
V teplé júnové dni im obilie dozrelo a zožali ho.
Uložili si ho na prázdniny v triede.

 
 
 
 
 
Na začiatku 4. triedy – hneď v prvý týždeň – obilie vymlátili cepmi , aj nohami po ňom pochodili , vyviali plevy zo zrniečok , zrnká pomleli, uplietli si dožinkový venček. Veľkou slávnosťou upečenia chlebíka ukončili túto epochu.
 
Miesili všetci , na upečený chlebík nedočkavo čakali. Vychladol im do druhého dňa, kedy ho zjedli aj s vlastnoručne vyrobenými nátierkami. Podelili sa aj s druhákmi, ktorých táto epocha ešte len čaká, aj so šiestakmi, ktorí zažili takúto slávnosť.
Dá sa povedať, že každému tretiakovi prešiel chlebík jeho rukami , každý vie, koľko to je práce, kým sa upečie jeden bochník chleba, každý vie, že cesta ku chlebu je od zrna . Nechali zopár zŕn aj pre druhákov, aby im odovzdali “chlebíkovú štafetu”, ktorá je na našej škole tradíciou.

 
Viac o tejto epoche sa dočítate v časti Pedagogika.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Začiatok nového školského roka


V pondelok, 4.9. 2017, sme začali už šiesty školský rok. Naša škola má 3 ročníky – druhý, štvrtý a šiesty. Druhákov je 24, štvrtákov 17 a šiestakov 15.

Kolégium školy momentálne tvorí 6 pedagógov a 1 nepedagogický pracovník.

Posledné dva augustové týždne sme intenzívne upravovali priestory a mali sme metodický týždeň, na ktorom sme pripravovali vyučovanie fyziky v 6. ročníku a dva dni pred sviatkom Dňa Ústavy SR – 1.9. – sme pracovali s bratislavskou učiteľkou eurytmie na vystavaní hodín eurytmie vo všetkých troch ročníkoch.

Slávnostné otvorenie prebehlo v 2. triede, zišli sme sa v nej všetky ročníky, zaspievali sme spoločne 3 piesne, potom učiteľský zbor zaspieval žiakom 2 piesne, rozišli sme sa do tried a začalo vyučovanie. Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sme sa pustili do práce hneď v plnom nasadení.

Všetky tri ročníky začali epochou matematiky.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Fujara u prvákov


JÚN:

Pokročili sme kúsok ďalej pri zveľaďovaní dvora, podarilo sa nám pekným obrubníkom vyčleniť časť pre výsadbu trvaliek s ktorou chceme začať na jeseň. Práca šla od ruky aj vďaka rodičom prváckej triedy.

Ďalšia milá akcia u prvákov bola vo štvrtok 15.6. Žofkin ocko, pán Frankovič prváčikom prišiel zahrať a porozprávať o fujare. Je to nástroj, ktorý prvákov istý čas na jeseň sprevádzal v príbehoch o pastierovi a pri vyvodzovaní písmen. Priniesol aj menšiu fujarku, takže fúknuť do nej si skúšali aj deti, ktoré chceli. Ďakujeme za pekný zážitok.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Fotky z Karnevalu

Pridali sme do galérie fotky z Karnevalu.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované