Fotky z Vianočnej slávnosti

Pridali sme do galérie fotky z Vianočnej slávnosti.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Čo sa v škole udialo za posledný polrok


Začali sme pravidelne robiť spoločné pondelkové úvody-všetky triedy sa stretneme u prvákov, spoločne si zaspievame, zaprajeme si krásny týždeň a potom sa rozídeme do tried.
Mali sme karneval, robíme ho už tradične tak, že každá trieda je v maskách ročnej témy, väčšinou si masky vyrábajú deti samy, každá trieda pripraví program a predstavenie pre ostatných, spoločne si zaspievame zatancujeme, urobíme si občerstvenie, tentokrát ho pre tretiakov a piatakov urobili prváci. Zábava netrvá dlho, ale všetci sa znej tešia.
Kolegyňa z Bratislavy Janka Baníková pracovala s triednymi učiteľkami na eurytmii a spoločne sa venovali didaktike kreslenia, modelovala so žiakmi 3. a 5. ročníka.
Zorganizovali sme kurz werbeck, kurz spevu metódou odhalenia hlasu, s Baldom Mikuličom, ktorý pracoval s učiteľkami a rodičmi školy. Záujem o kurz bol veľký a účastníci boli prácou s Baldom nadšení.
K tretiakom chodili na návštevu do triedy rodičia a aj starí rodičia.
- strihali sme ovečku
- tretiaci postavili krásny drevený domček pre škôlkárov
- piataci boli v Schoenau na tradičnej Olympiáde piatakov
- tretiaci a piataci boli spolu v ŠVP v Pribyline
- tento rok sme nerobili zápis, od septembra neotvárame nový 1. ročník
V týchto dňoch finišujeme, tretiaci sa chystajú na žatvu, chodia do ÚĽUV-u na remeslá, prváci sa stretli s fujaristom, ktorý k nim prišiel do triedy, oblečený v kroji, zahral a zaspieval im, deti si tiež mohli skúsiť fúkať do malej fujarky, piataci objavujú svet rastlín
Prvácki rodičia mali brigádu, upravili pozemok pod oknami telocvične do krásnych rozvlnených záhonov, záhrade sa začína dariť, všetko nám kvitne

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Záujemcom o waldorfskú školu

V školskom roku 2017/2018 neotvárame prvý ročník, a teda v apríli neprebehne zápis na našej škole.

Nový prvý ročník otvoríme až v školskom roku 2018/2019.

Od októbra 2017 začneme robiť predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí budú mať záujem zapísať dieťa do 1. ročníka v septembri 2018 – tieto stretnutia by si už mal viesť nový prvácky triedny učiteľ.

Všetky informácie o predzápisových stretnutiach budú zverejňované na tejto stránke v dostatočnom predstihu. Na škole neorganizujeme tzv. Deň otvorených dverí, lebo tieto predzápisové stretnutia ho nahrádzajú.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Čo sa udialo.


Čo sa udialo….

Máme za sebou krásne štyri mesiace, plné práce a slávností. Na Michaelskej slávnosti prváci piekli dračie chlebíky a vyprali vlnu, tretiaci zorali políčko na školskom dvore a zasiali oziminu, dobre “vzývali” dážď, lebo im popršalo a čoskoro sa objavila zelená ozimina, pracovali presne tak, ako naši predkovia – spojení s prírodou a živlami. Piataci vyzdobili okná michaelskými obrázkami, školou zneli michaelské piesne. Slávnostnú náladu jesene uzatvorila Michaelská konferencia, ktorú organizujeme už 5. rok, prišli aj niektorí naši drahí priatelia z Bratislavy a z Popradu a prišla aj naša drahá kolegyňa Brigitte z Viedne.
Martinské svetielka sa rozsvietili presne 11.11., a opäť slávnosť sprevádzali martinské piesne. Poslednou slávnosťou, ktorú máme za sebou bola Adventná špirála. Okrem tradičnej piesne Bola cesta… znela aj nová pieseň Stála panenka…, ktorú nás naučila Janka Baníková – Janka k nám chodí na pracovné metodické víkendy, robí s nami hlavne eurytmiu, maľujeme, modelujeme, pracuje aj s deťmi v triedach. Druhou vzácnou návštevou, ktorá nás navštevuje z Bratislavy je Mirka Heribanová, ktorú sme si tento rok pozvali, aby nám pomohla nacvičiť Rajskú hru, hercami sú rodičia a pripravení sú alternovať učitelia. Zahráme ju na Vianočnej slávnosti. Tešíme sa z pracovnej atmosféry, ktorá napĺňa naše priestory

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Martinská slávnosť


11. novembra sa už tradične rozsvietili v rukách našich detí martinské lampášiky, ktoré si počas predošlých dní vyrábali. Tento rok si svetielka priniesli aj mnohí rodičia. V prítmí večera, za spevu martinských piesní, vykročili spoločne do blízkeho okolia. Nohy kráčali, ústa spievali, ruky boli zamestnané nesením lampášika, no oči skúmavo sledovali okolie, či nezahliadnu jazdca na koni v červenom plášti – Martina. To, že prešiel naším krajom deti zistili, až keď našli a pozbierali zlaté podkovičky, ktoré na dvore našej školy zanechal jeho kôň. Pod zlatým kovom sa objavila sladká čokoláda a to bola pre každé dieťa príležitosť podeliť sa s ňou, tak ako sa rímsky vojak Martin podelil o svoj plášť so žobrákom.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované