Škola prešla rekonštrukciou


Škola prešla cez prázdniny veľkou rekonštrukciou. Vďaka finančnému sponzorskému daru od bývalého rodiča z waldorfskej školy v Bratislave, ktorý nám takto vyjadril vďaku za to, že jeho dve dcéry navštevovali waldorfskú školu, sme vymenili podlahy v troch triedach. Finančnú pomoc nám poskytol spolu s terajším rodičom z 1. ročníka. Veľká vďaka za takúto nádhernú pomoc.

Naši súčasní rodičia nám tradične pomohli s konečnými úpravami priestorov – dali nám nové stierky na najviac namáhané miesta stien okolo dverí, opravili veľké pukliny na stenách, repasovali nám staré skrine, ktoré sme dostali k využívaniu od OA a vyrobili z nich nádherné skrine ako šatne pre piatakov, ocko Dano dovyrábal potrebný nábytok do tried a na chodby, zariadili sme novú triedu pre piatakov. Vymaľovali sme priestory nanovo, mamičky upratali všetko, čo bolo potrebné a 5. septembra sme mohli začať. Vstúpili sme do piateho roku existencie košickej waldorfskej školy s tromi ročníkmi – prvákmi, tretiakmi a piatakmi, kolégium pracuje v zložení: 3 triedne učiteľky, 2 učiteľky cudzích jazykov, 1 vychovávateľka v ŠKD a 1 asistentka v ŠKD. Jedna z kolegýň nám zabezpečuje aj administratívne práce a je zároveň vo funkcii riaditeľky školy. Waldorfská pedagogika sa v Košiciach dostáva do povedomia rodičov stále viac, o čom svedčí stúpajúci záujem o našu školu. V 1. ročníku už máme 23 detí, v 3. ročníku 17 a v 5. ročníku 15 – a to sme pred piatimi rokmi začínali s 10 deťmi. Prváci začali s grafomotorickými cvičeniami, tretiaci s matematikou a piataci zo zemepisom.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Jarná brigáda

V sobotu 23.4.2016 u nás na dvore prebehla jarná brigáda. Prišli malí aj veľkí, starí aj mladí, všetci, čo mali chuť a čas pomôcť nám so skrášlením škôlkarskeho dvora. Presádzali sme kvietky, upravovali terén, opravovali chodníček, osadili nové pníky, zametali, kosili, pleli, sadili, roboty ako na kostoleJ Veríme, že Vám s nami bolo aspoň tak dobre ako nám s Vami, milí naši rodičia. Ďakujeme!

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Informačné stretnutie pre záujemcov o Waldorfskej škôlke Studnička

Vážení záujemcovia o informácie o našej Waldorfskej škôlke Studnička.

Srdečne Vás teda pozývame na informačné stretnutie pre záujemcov o našu škôlku. Stretnutie sa uskutoční dňa 12.4.2016 utorok o 17- tej. v priestoroch našej škôlky

Adresa:
Polárna 1, Košice – Nad Jazerom
základná Waldorfská škola v Košiciach /budova Obchodnej akadémie/
vstup je zo zadnej časti dvora cez školský pozemok.

Na stretnutie môžte prísť aj s deťmi, uvidíte priestor našej škôlky,spoznáte nás, dostanete odpovede na svoje otázky.

Zápis detí na školský rok 2016/17 sa bude konať dňa 26.4.2016 o 17tej v priestoroch našej škôlky

Bližšie informácie ešte budeme avizovať mailom,na stránke a facebooku.

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať na studnicka@iwaldorf.sk
Svoj záujem prísť na informačné stretnutie nám prosím potvrďte na tento e-mail.

Ďakujeme.

Tešíme sa na vás.

Kolégium Waldorfskej škôlky Studnička

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Termín zápisu detí do 1. ročníka

Pozor! Termín zápisu detí do 1. ročníka bol zmenený!

Vážení rodičia,

zápis detí do 1. ročníka Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach sa uskutoční v dňoch 23. – 24. apríla 2016 (víkend).

Na zápis je potrebné dohodnúť si čas (telefonicky alebo e-mailom) a priniesť rodný list dieťaťa.

Kontakt: M.Lešinská 0949 629 171, miroslava.lesinska@gmail.com


Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Štvrté predzápisové stretnutie

Vážení rodičia budúcich prvákov,

v novom roku pokračujú naše predzápisové stretnutia, na ktoré Vás týmto srdečne pozývam. Do zápisu sa stretneme ešte dvakrát, vždy v stredu – 10. februára a 9. marca 2016 o 17.00 na zvyčajnom mieste (Súkromná ZŠ waldorfská, Polárna 1, Košice, budova Obchodnej akadémie, vchod je z areálu školského ihriska).

Zároveň Vám oznamujem predbežný termín zápisu detí do 1. ročníka – 15.-16. apríla 2016 (piatok-sobota).

Na stretnutia sa teší Miroslava Lešinská

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované