Škola prešla rekonštrukciou


Škola prešla cez prázdniny veľkou rekonštrukciou. Vďaka finančnému sponzorskému daru od bývalého rodiča z waldorfskej školy v Bratislave, ktorý nám takto vyjadril vďaku za to, že jeho dve dcéry navštevovali waldorfskú školu, sme vymenili podlahy v troch triedach. Finančnú pomoc nám poskytol spolu s terajším rodičom z 1. ročníka. Veľká vďaka za takúto nádhernú pomoc.

Naši súčasní rodičia nám tradične pomohli s konečnými úpravami priestorov – dali nám nové stierky na najviac namáhané miesta stien okolo dverí, opravili veľké pukliny na stenách, repasovali nám staré skrine, ktoré sme dostali k využívaniu od OA a vyrobili z nich nádherné skrine ako šatne pre piatakov, ocko Dano dovyrábal potrebný nábytok do tried a na chodby, zariadili sme novú triedu pre piatakov. Vymaľovali sme priestory nanovo, mamičky upratali všetko, čo bolo potrebné a 5. septembra sme mohli začať. Vstúpili sme do piateho roku existencie košickej waldorfskej školy s tromi ročníkmi – prvákmi, tretiakmi a piatakmi, kolégium pracuje v zložení: 3 triedne učiteľky, 2 učiteľky cudzích jazykov, 1 vychovávateľka v ŠKD a 1 asistentka v ŠKD. Jedna z kolegýň nám zabezpečuje aj administratívne práce a je zároveň vo funkcii riaditeľky školy. Waldorfská pedagogika sa v Košiciach dostáva do povedomia rodičov stále viac, o čom svedčí stúpajúci záujem o našu školu. V 1. ročníku už máme 23 detí, v 3. ročníku 17 a v 5. ročníku 15 – a to sme pred piatimi rokmi začínali s 10 deťmi. Prváci začali s grafomotorickými cvičeniami, tretiaci s matematikou a piataci zo zemepisom.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.