Predzápisové stretnutia


Pre rodičov

Vždy pred otvorením nového prvého ročníka organizujeme tzv. predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí majú záujem zapísať dieťa do našej školy. Na týchto stretnutiach informujeme o základných piliéroch waldorfskej pedagogiky, o jej odlišnostiach oproti klasickej škole.

Predzápisové stretnutia pre školský rok 2018/2019 sa budú konať v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, Nad jazerom v Košiciach, povedie ich budúca triedna učiteľka Mgr. Marcela Kováčová. Témy jednotlivých stretnutí zverejníme aktuálne k danému stretnutiu.

Prvé: 10.01.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)

Druhé: 14.02.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)

Tretie: 14.03.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)


Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.