Začiatok nového školského roka


V pondelok, 4.9. 2017, sme začali už šiesty školský rok. Naša škola má 3 ročníky – druhý, štvrtý a šiesty. Druhákov je 24, štvrtákov 17 a šiestakov 15.

Kolégium školy momentálne tvorí 6 pedagógov a 1 nepedagogický pracovník.

Posledné dva augustové týždne sme intenzívne upravovali priestory a mali sme metodický týždeň, na ktorom sme pripravovali vyučovanie fyziky v 6. ročníku a dva dni pred sviatkom Dňa Ústavy SR – 1.9. – sme pracovali s bratislavskou učiteľkou eurytmie na vystavaní hodín eurytmie vo všetkých troch ročníkoch.

Slávnostné otvorenie prebehlo v 2. triede, zišli sme sa v nej všetky ročníky, zaspievali sme spoločne 3 piesne, potom učiteľský zbor zaspieval žiakom 2 piesne, rozišli sme sa do tried a začalo vyučovanie. Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sme sa pustili do práce hneď v plnom nasadení.

Všetky tri ročníky začali epochou matematiky.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.