Piataci na výlete


10. až 12. júna sme boli s piatakmi na výlete. Našou témou bola orientácia v teréne pomocou mapy a buzoly. Piataci sa naučili čítať z mapy. Naučili sa, ako sa značia lesy, lúky, krovité porasty, rieky, potoky, cesty, turistické chodníky, lesné cestičky, mestá, dediny. Vedia, čo sú vrstevnice a ako nám pomáhajú pri poznávaní členitosti terénu. Naučili sa určovať svetové strany, určovať azimut, vypočítať vzdialenosť dvoch miest podľa mierky mapy a čas za ktorý túto vzdialenosť prejdú. Na záver v dvojiciach absolvovali skúšku orientácie v teréne.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.