Premena tretiakov na starobylých pisárov


Naši tretiaci sa premenili na niekoľko dní na starobylých pisárov. Vyskúšali si, ako to bolo kedysi, keď sa písalo „brkom“, namáčali si ho do fľaštičky s atramentom, museli si „brko“ správne nasmerovať, nakloniť, aby sa im dobre písalo…a mali čo robiť, aby atrament dostali z prstov. Ako dobre, že máme iné perá, ale zážitok to bol veľký.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.