Staroveké olympijske hry


Naši piataci vycestovali do Pardubíc na 3 dni za starovekými gréckymi olympijskými hrami. Zišlo sa tu 13 škôl, 13 piatackých tried. Predvečer olympiády patril putovaniu Odysea- každá zo zúčastnených tried predviedla časti príbehu na doskách divadla. Na druhý deň piataci odetí do chitónov naplnili mestský park na sútoku Labe a Chrudimky, pod vlajkou mestských štátov prekonávali samých seba v disciplínach – maratón, štafetový beh, skok do výšky, skok do diaľky, zápasenie, hod diskom, hod oštepom, recitácia básní. Éterom sa niesol rytmus bubnov, spev gréckej olympijskej hymny a svetlo olympijského ohňa. Nádherná a neopakovateľná atmosféra!

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.