Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 26.10.2020


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, 040 12 Košice počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v súlade s
Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/17949:1-A1810
z 23. októbra 2020 platným od 26.10.2020

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.