Prví absolventi

V júni 2021 opustili brány našej školy prví absolventi

Všetkých 15 žiakov je prijatých na stredné školy. Z toho:

2 žiaci na všetky 4 školy, na ktoré sa hlásili

1 žiak na všetky 3 školy, na ktoré sa hlásil

1 žiak zo 4 škôl na 3 školy,  z toho na 2 české waldorfské lýceá v Ostrave a v Semilech

6 žiakov na obidve školy alebo na 2 odbory

5 žiakov prijatých na jednu z 2 škôl

Všetci boli prijatí hneď v prvom kole, na základe výsledkov z prijímacích pohovorov a známok.

3 žiaci nastupujú na gymnázium, z toho 2 na bilingválne.

1 žiak nastupuje na waldorfské lýceum

4 žiaci nastupujú na umeleckú školu

6 žiaci na stredné odborné školy: 2 elektrotechnická, 1 strojárska, 1 hotelová, 1 pedagogická a sociálna akadémia, 1 škola umeleckého priemyslu

1 žiak zo zdravotných dôvodov na strednú školu nenastupuje

So školou sa rozlúčili prácou na veľkých projektoch:

  1. Dokončili herbáre a vyrobili na obaly
  2. Ušili si vlastný odev
  3. Vyrobili umelecké rámy na obrazy
  4. Nacvičili spoločné triedne hudobno-dramatické pásmo Balada o námořníku od Jiřího Wolkra
  5. Každý odprezentoval individuálny projekt, vyrobil si naň obal

Témy projektov:

O aute – Motor, Čo som sa naučila pri písaní prvej knihy, Feminizmus, Titanic, Saxofón v hudbe, Archeologické náleziská v Nižnej Myšli, Indiáni Severnej Ameriky, Poruchy príjmu potravy, EU, Svetová kuchyňa, Les, Ozónová diera, Vývoj počítačov

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.