Siedmaci splavili úsek Hornádu

Dňa 15. júna 2023 sme dostali veľmi peknú možnosť absolvovať základy kanoistiky a splaviť rieku Hornád v spolupráci s prešovským skautským oddielom a s finančnou podporou Karpatskej nadácie v rámci projektu Sila komunity. Ráno sme sa vlakom presunuli do Malej Lodiny, kde ich na brehu pri moste čakali rafty, kanoe, pádla, vesty a …. traja prešovskí skauti – inštruktori – Michael, Daša a Erik. Po úvodnej inštruktáži, základnom nácviku a kontrole plavidiel sme sa pustili na vodu.  Počasie nám prialo, vody bolo po dažďoch dosť a dobrá nálada nechýbala. S jednou prestávkou asi za 3 a pol hodiny sme mali plavbu úspešne za sebou, úsmevy na tvárach a spokojnosť boli evidentné. Myslím, že na oboch stranách. Počas pokojnej plavby nás na dlhom úseku pozorovala zvedavá volavka popolavá. Rieka, ktorá nás sprevádza vo vyučovaní už pár rokov, a ktorú sme počas niekoľkých zemepisných výprav spoznávali z brehu, nás teraz niesla na svojich vlnkách, priateľsky a vľúdne. A krajina okolo nej nám ukázala z rieky novú tvár. Skončili sme v Trebejove, opálení, trošku mokrí a najmä vďační za obohacujúci zážitok.

Ďakujeme skautom zo 49. zboru v Prešove za odborné sprevádzanie a Karpatskej nadácii za finančnú podporu! 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.