Veľkonočná slávnosť

v predveľkonočnom čase sa podarilo usporiadať triednu tretiacku besiedku. Tretiaci si pre rodičov pripravili krásne eurytmické vystúpenie, v ktorom zobrazili chod roka, zaspievali viachlasné piesne, zahrali ich na flautách za sprievodu husličiek. Vytvorili si malý triedny orchester a muzicírujú nielen na hodinách hudobnej výchovy.

Po skončení besiedky, ale aj počas nej – pre rodičov ostatných tried – si mohli rodičia posedieť v kaviarničke, ktorú pre nich pripravili siedmaci. Napiekli sladké aj slané koláčiky, ponúkali k nim kávu, čaj a milý úsmev. Rodičia posedeli, porozprávali sa, mohli si v predveľkonočnom zhone spočinúť, oddýchnuť a stráviť príjemné chvíle s príjemnými ľuďmi, s príjemnou siedmackou obsluhou. Niektorí siedmaci spríjemnili tieto chvíle hrou na hudobných nástrojoch.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.