Vynášanie Moreny

tento krásny tradičný slovenský ľudový zvyk je súčasťou tretiackeho vyučovania – súčasťou epochy starých remesiel a starých zvykov. Tak ako pred desaťročiami to robili naši predkovia, tak to robia naši tretiaci. Nacvičia si pásmo jarných rečňovaniek, piesní, tancov, ktorými sa ukončuje zimné obdobie a víta sa jar. Urobia si Morenu – symbol zimy – ktorú oblečú do pekného kroja. Morenu nesú v čele sprievodu a spievajú: „Morena, Morena, kde si prebývala?…… Prejdú k miestu, kde Morenu zapália , aby zima odišla a hodia ju do vody, aby zima odplávala preč.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.