Akcie rodičov

Späť

Tretiaci vyrábali koncovky – jún 2015

Budovanie ihriska a opekačka – november 2014

Pozápisové stretnutie rodičov nových prvákov – jún 2014

 

Rodičia vyrobili prvé knihy pre druhákov – jún 2013

výroba kalimby – máj 2013