Akcie v školskom roku 2016/2017

Späť

August 2016 – šitie peračníkov

Martinská slávnosť:

Vianočná slávnosť 2016
Prváci:

Tretiaci:

Piataci:

Hra o vyhnaní z raja v podaní rodičov:

Bazár:

Karneval:

Vynášanie Moreny 2017

Fujara u prvákov – jún

Olympiáda piatakov

Olympiáda piatakov