Ročník 2014

Späť
september 2014 – začiatok prvej triedy
prváci na konci školského roka
september 2015
 druháci jún 2016
Tretiaci september 2016
Tretiaci jún 2017
štvrtáci október 2017
5 piataci september 2018
piataci jún 2019
šiestaci jún 2020
siedmaci september 2020
siedmaci jún 2021
siedmaci jún 2021