Ročník 2018

prváci september 2018
druháci 2019
druháci 2019
september 2020
piataci september 2022
piataci jún 2023