Akcie 2012 – november 2013

Späť

Martinská slávnosť 2013:

1.besiedka (október 2012):

Vianočná slávnosť 2012:
– vystúpenie prvákov:

– výrobky deti a bazár:

Hry v klube: