Krídla

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania KRÍDLA je v súčasnosti zriaďovateľom waldorfskej škôlky Studnička a Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, 04012 Košice.   Cieľom spoločnosti Krídla je – alternatívny prístup k výchove a vzdelávaniu, pre ktorý je východisko samotné dieťa – osveta v oblasti waldorfskej pedagogiky – vzdelávanie rodičov

Členmi „Krídel“ sú učitelia a rodičia waldorfskej škôlky a školy v Košiciach, ktorí sa aktívne podieľajú na uskutočnení myšlienok waldorfskej pedagogiky v praktickom živote.

„Krídla“ sú zároveň kolektívnym členom AWŠŠ (Asociácia waldorfských škôlok a škôl) organizácie, ktorá zastrešuje waldorfské hnutie na Slovensku, je v neustálom kontakte so zahraničnými waldorfskými školami a inštitúciami a spolupracuje s nimi.

Kontakt:
Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania „Krídla“
Rázusova 18
040 01 Košice
IČO: 35522119

IBAN: SK59 7500 0000 0040 2759 7191

Štatutári:

Katarína Pojezdalová

katarina.pojezdalova@iwaldorf.sk

Renáta Blaschke

renata.blaschke@iwaldorf.sk