Krídla

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania KRÍDLA je občianske združenie, ktoré doteraz mohli Košičania poznať predovšetkým z aktivít našich a zahraničných učiteľov a umelcov, pravidelných mesačných stretnutí k pedagogickým otázkam, ukážok vyučovania vo waldorfskej škole, výstav, detských slávností, výroby hračiek z prírodného materiálu, alebo pokusu otvoriť prvý ročník štátnej waldorfskej základnej školy v našom meste.

V súčasnosti sú Krídla prevádzkovateľom Studničky – detského klubu s waldorfskou pedagogikou.

Cieľom spoločnosti Krídla je
alternatívny prístup k výchove a vzdelávaniu, pre ktorý je východisko samotné dieťa
osveta v oblasti waldorfskej pedagogiky
založenie waldorfskej materskej a základnej školy v Košiciach,

Členkami a členmi „Krídel“ sú predovšetkým učiteľky a učitelia materských a základných škôl ako aj rodičia, ktorí sa aktívne podieľajú na uskutočnení myšlienok waldorfskej pedagogiky v praktickom živote.

„Krídla“ sú zároveň kolektívnym členom APSWŠ (Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl) organizácie, ktorá zastrešuje waldorfské hnutie na Slovensku, je v neustálom kontakte so zahraničnými waldorfskými školami a inštitúciami a spolupracuje s nimi.

Kontakty:
Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania „Krídla“
Rázusova 18
040 01 Košice
č.ú. Tatra banka 2623065555/1100
IČO: 35522119
Pred­seda: Katarína Pojezdalová

katarina.pojezdalova@iwaldorf.sk