Organizácia vyučovania


7.15 – 7.45 – Ranný klub
7:45          – Vstup do triedy
– privitanie žiakov s triednym učiteľom
– príprava
8.00 – 9.45 – Epocha (hlavné vyučovanie)
9.45 – 10.15 – Veľká prestávka
10.15 – 11.00 – 3. hodina
11.00 – 11.10 – Malá prestávka (10 minút)
11.10 – 11.55 – 4. hodina
11.55 – 12.30 – Obedná prestávka
12.30 – 13.15 – 5. hodina
13.15 – 13.25 – Malá prestávka (10 minút)
13.25 – 14.10 – 6. hodina
14.10 – 14.20 – Malá prestávka (10 minút)
14.20 – 15.05 – 7. hodina
15.05 – 15.15 – Malá prestávka (10 minút)
15.15 – 16.00 – 8. hodina

Organizácia činnosti v ŠKD prebieha podľa rozvrhov v 2. a 4. ročníku. ŠKD končí o 16.00.

Rozvrh hodín: