Organizácia vyučovania


7.15 – 7.45 – Ranný klub
7:45          – Vstup do triedy
– privitanie žiakov s triednym učiteľom
– príprava
8.00 – 9.45 – Epocha (hlavné vyučovanie)
9.45 – 10.15 – Veľká prestávka
10.15 – 11.00 – 3. hodina
11.00 – 11.10 – Malá prestávka (10 minút)
11.10 – 11.55 – 4. hodina
11.55 – 12.30 – Obedná prestávka
12.30 – 13.15 – 5. hodina
13.15 – 13.25 – Malá prestávka (10 minút)
13.25 – 14.10 – 6. hodina
14.10 – 14.20 – Malá prestávka (10 minút)
14.20 – 15.05 – 7. hodina
15.05 – 15.15 – Malá prestávka (10 minút)
15.15 – 16.00 – 8. hodina

Organizácia činnosti v ŠKD prebieha podľa rozvrhov v 2. a 4. ročníku. ŠKD končí o 16.00.

Rozvrh hodín:

Deň Ročník 1. hod
2.hod
3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod
8. hod
Pondelok 2 Epocha Eur. AJ Hud.
4 Epocha Hud. Eur. Prac. Prac.
6 Epocha Hud. AJ Vytv. Vytv.
8 Epocha AJ-A / Prac. NJ-A / Prac. AJ-B / Prac. NJ-B / Prac.
Utorok 2 Epocha AJ Form. kr. Prac.
4 Epocha AJ Form. kr. Vytv. Vytv.
6 Epocha AJ-A / Prac. NJ-A / Prac. Prac. / AJ-B Prac. / NJ-B
8 Epocha Hud. AJ Vytv. Vytv. Drevo
Streda 2 Epocha Teles. RJ Form. kr.
4 Epocha RJ Teles. Cvičná
6 Epocha Teles. Eur. Prac.
8 Epocha Eur. Cvičná Eur.
Štvrtok 2 Epocha RJ Hud. Prac.
4 Epocha AJ Hud. Cvičná
6 Epocha Cvičná SJ Cvičná Hud.
8 Epocha Cvičná M NJ Cvičná
Piatok 2 Epocha Vytv. Vytv.    
4 Epocha RJ Teles.  
6 Epocha Teles. NJ Cvičná Cvičná
8 Epocha Cvičná Cvičná Teles. Teles.

Komentáre sú uzavreté.