Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

Milí rodičia budúcich prvákov,

zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční 5. – 7. apríla 2024 v priestoroch našej školy. 

S účasťou na zápise ako aj so samotným štúdiom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, pričom tento súhlas sa potvrdzuje v zápisovom formulári a následne v zmluve o štúdiu. Prosíme, na zápis prineste rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník, ktorý Vám na požiadanie zašleme. Rodičia absolvujú vstupný rozhovor a dieťa posúdenie školskej zrelosti. Na zápis je potrebné objednať sa na konkrétny čas na adrese: miroslava.lesinska@gmail.com

Zapísané môže byť dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31. 8. 2024. 

Zápis je dôležitou udalosťou v živote dieťaťa. Slávnostnú náladu v nich podporíte napr. aj tým, že dieťa slávnostne oblečiete, vystrojíte. Je potrebné, aby  sa zápisu zúčastnili obaja rodičia. 

Tešíme sa na vás!

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

Priestorová dynamika

Pohybovo – terapeutickú sobotu (27.1.2024) pod vedením lektorky Daniely Menschyovej absolvovali a zažili učitelia škola a škôlky. Išlo o cvičenia z Priestorovej dynamiky (Spacial dynamics), ktorú vyvinul americký psychológ a šermiar Jaimen McMillan. Počas dlhoročnej intenzívnej práce s rôznymi pohybovými a gymnastickými technikami vytvoril techniku ako vykonávať pohyb a prácu efektívne a s ľahkosťou a ako využívať svoj vlastný priestor na to, aby sme sa postarali o zdravie vlastného tela a naučili sa vychádzať so svojím okolím srdečným a objektívnym spôsobom. Táto technika nás učí spoznávať priestor ako živú silu, ktorá je pre pohyb rovnako dôležitá ako vlastné telo. Na jeseň plánujeme pokračovať. Rodičia školy, terapeuti, lekári sú takisto vítaní. 

www.spacialdynamics.sk

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Priestorová dynamika

Akadémia Waldorfského Rodiča

Od septembra organizuje škola Akadémiu waldorfského rodiča, ktorá je prioritne určená rodičom predškolákov a rodičom 2. ročníka. Raz mesačne v sobotu dopoludnia tak majú rodičia spolu s učiteľmi možnosť nahliadnuť “pod pokrievku” vyučovania na waldorfskej škole. Majú možnosť zažiť, akým spôsobom prichádza učebná látka k deťom. Každé stretnutie má 3 časti: didaktická ukážka vyučovania jednotlivých predmetov, spoločná práca s pedagogickou myšlienkou  a umenie. Termíny nasledujúcich stretnutí sú: 17.  február, 16. marec, 20. apríl, 18. máj a 15. jún 2024.

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Akadémia Waldorfského Rodiča

Školský rok 2023/2024

September – október

Tento školský rok sme začali so štyrmi triedami – 2., 4., 6. a 8. ročník. V kolégiu nás je 11, privítali sme novú kolegyňu – mamičku našej štvrtáčky a šiestačky.

Každý pondelok začíname spoločným kruhom všetkých učiteľov a žiakov, povieme si pár pekných slov do nastávajúceho týždňa a zaspievame si spoločne nejakú aktuálnu pieseň podľa ročného obdobia alebo podľa sviatku.

Na konci septembra mali druháci za sebou epochu formového kreslenia, chodili na vychádzky do okolia jazera, našli si krásne miesto, kde si stavajú „svoj“ turistický domček.

Štvrtáci vykročili spoznávať Košice vlastnými nohami, navštívili veľa domácností svojich spolužiakov, pozerali na oblohu, sledovali ako „chodí“ slnko, vyrobili si slnečné hodiny. V októbri začali epochu slovenčiny.

Šiestaci sa ponorili do rímskych dejín, spoznávali jeho spravodlivosť, senát, umenie. Epochu fyziky v októbri začali umelecky – sláčikové kvarteto im prišlo zahrať, a potom sa pustili do fyzikálneho rozboru hudby.

Medzi ôsmakmi vládla divadelná nálada, dokončili bábky a nacvičili rozprávku, ktorú začiatkom októbra predviedli našim predškolákom zo Studničky, našim druhákom a pozvali aj predškolákov zo susednej škôlky. Na konci októbra sa s divadlom ukázali aj svojim rodičom. September začali fyzikou a v októbri pokračovali matematikou.

Michaelský sviatok oslávili spoločne druháci so štvrtákmi.

Koncom spetembra a celý október k nám chodili na hospitácie študenti z ÚPJŠ, s ktoru sme nadviazali spoluprácu. Na epoche matematiky u ôsmakov bola týždeň na hospitácii kolegyňa z bratislavskej WŠ.

Otvorili sme Akadémiu waldorfského rodiča – AWR. Ide o ročné vzdelávanie pre našich rodičov a rodičov predškolákoch, ktorých chceme do hĺbky cez zážitky oboznamovať s princípmi WP.

Prvé stretnutie prebehlo 23. septembra. Termíny AWR do konca školského roka:

18.11., 9.12., 20.1., 17.2., 16.3., 27.4., 18.5., 15.6., a v júli krátka, niekoľkodňová Letná akadémia. 

Najbližšie sa stretneme 21.októbra, v rovnakom čase a s rovnakým časovým rozdelením ako minule:

Príchod 8.15

8.30 – 9.45 didaktike SJ v 1. ročníku, 2.časť

desiatová prestávka do 10.30

10.30 – 11.15 rozhovor k domácej úlohe, myšlienková práca 

11.30 – 12.30

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Školský rok 2023/2024

Rozlúčka so školou

Naši deviataci sa so školou rozlúčili výletom do Florencie. Tento výlet bol nielen ukončením témy Dejín umenia, ale aj zavŕšením ich 9-ročného spoločného života. Do Florencie cestovali spolu s waldorfskými deviatakmi z Prahy – Dědiny. Bolo to 5 nádherných intenzívnych dní, plných poznávania, kreslenia, prechádzok a spoločne strávených chvíľ.

Z programu:

21.5. nedeľa

Zraz – parkovisko pred poštou na Dědině, odjazd do Florencie

22.5. pondelok

Príjazd do Florencie ubytovnie v hoteli (úplné centrum)- Hotel Suvenýr Maya

Popoludnie – kopula dómu Santa Maria del Fiore a florentská krstiteľnica

23.5. utorok

Dopoludnie – Museo Nazionale del Bargello (raná renesancia – sochárstvo) – prehliadka a kreslenie

Večer – prechádzka cez Corridoio Vasariano (most klenotníkov), pozdĺž rieky Arno na výhliadku Oltrarno, písanie denníka, spoločná večera na terase, zábava

24.5. streda

Cesta do Apuánských Ápl – mramorové doly

Mestečko Pietrasanta – tu žil Leonardo da Vinci, kresba vlastných objavov, obed v mestečku

Cesta k moru

Večer – písanie denníka, voľný večer

25.5. štvrtok

Dopoludnia – Návšteva a prehliadka renesančného domu

15:00 –17:00 Galleria dell’Accademia – DAVID, kresba

Večer – spoločná večera, precházka, písanie denníka

26.5. piatok

– spätný pohľad na pobyt, výstavka prác, rozlúčka s pánom hoteliérom – nacvičili sme pieseň

Galleria degli Uffizi – kresba podľa možností

rozlúčka s Florenciou

Odjazd z Florencie – 18:00

27.5. sobota

Príjazd na parkoviko pred poštou na Dědině, odvoz Košičanov na Hlavní nádraží

Košičania cesta vlakom, príjazd do Košíc cca 16.30

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Rozlúčka so školou