Michaelská slávnosť – sviatok odvahy, práce a zberu


Tak prváci učinili, s dračím chlebíkom, ktorý na Michala upiekli, sa so všetkými podelili.

Drakovi sa do očí nedívaj!
Neustávaj v práci, ešte si aj zaspievaj.
Zrno zaseješ, zožneš, vymlátiš i pomelieš,
z múky cesto uhnetieš a chlieb v peci upečieš.
Ten kto z neho ochutná, nad ním stratí moc
dračia tlama obludná.


A kým prváci piekli chlebík, tretiaci sa pripravovali na práce na svojom políčku. V sobotu prišli na brigádu ockovia so svojimi synmi (tretiakmi), aby urobili ťažkú chlapskú robotu – pripravili neobrábanú časť školského areálu ako políčko na orbu, siatie obilia.
Od zrna k chlebu – tak nazývame epochu roľníckych – poľnohospodárskych – prác. Rozprávacia látka 3. ročníka – biblické príbehy o stvorení človeka – jej ide v ústrety a mala by jej predchádzať až potiaľ, kedy človek musí svojimi vlastnými silami na zemi konať a pracovať. Práce obsiahnuté v tejto epoche sa tiahnu celým rokom. Deti sa zoznámia so štyrmi základnými druhmi obilia, spoznávajú druhy pôdy. Necháme ich, aby čo najviac poľnohospodárskych prác vykonávali samy. Aby spolu so svojimi spolužiakmi ťahali pluh pri orbe poľa, aby vláčili, siali, valcovali, a neskôr pleli.


Hovoríme aj o hnojení, ako a odkiaľ sa získava prírodné hnojivo. Deti spoločne obilie zožnú, urobia si malú dožinkovú slávnosť, neskôr obilie vymlátia cepmi, oddelia zrno od pliev, zrno pomelú – ak je to možné na starom kamennom „mlynčeku“, zamiesia cesto a upečú chlieb. Pri tom prežijú, ako ide človek ruku v ruke s prírodou.
Ak dieťa môže aspoň raz vlastnoručne prevádzať všetku tú prácu, ktorú nám dnes odňali stroje, posilňuje ho to na celý život. Naviac získa reálny pocit z toho, ako spolupôsobia obloha a zem, aby nám poskytli potravu, ako spolupracujú 4 živly – oheň (teplo), voda, vzduch a zem pri celom procese premeny zrna na chlieb, ako musel človek spolupracovať s prírodou, ako bez jej poznania nemohol pracovať – pranostiky.

Piataci pre všetkých pripravili Michaelské obrázky na okná.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.