Kontakt

Súkromná základná škola waldorfská
Polárna 1, 040 12 Košice

IČO: 42409136
DIČ: 2120129308

Tel: 055/ 308 40 71

Mobil: 0902 049 069

ke@iwaldorf.sk

Zriaďovateľom školy je občianske združenie:

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania – „Krídla“
Rázusova 18
040 01 Košice
IČO: 35522119

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2759 7191
Swift: CEKOSKBX

Štatutárni zástupcovia:

Katarína Pojezdalová
e-mail: katarina.pojezdalova@iwaldorf.sk

Renáta Blaschke

e-mail: renata.blaschke@iwaldorf.sk