Škola


Dňa 3. septembra 2012 sme otvorili prvú triedu waldorfskej školy v Košiciach, v priestoroch Obchodnej Akadémie na Polárnej ulici. Škola vznikla ako alokované pracovisko Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave. Do novo pripravených priestorov vstúpilo 10 prváčikov. Triednou učiteľkou, ktorá vyučuje všetky predmety sa stáva Renáta Blaschke, školský klub a hodiny nemeckého jazyka vedie Viktor Sedlák.


Ďalšiu prvú triedu sme sa rozhodli otvoriť o 2 roky. Šestnásť prvákov začalo svoju školskú dochádzku v septembri 2014 pod pedagogickou taktovkou Ľudmily Jakabovej. Väčšina detí, skôr ako sa stali prvákmi, navštevovali predškolácku triedu, ktorú viedla Katarína Pojezdalová. I keď bola súčasťou waldorfskej škôlky, bola situovaná v priestoroch školy. Za ten rok sa deti zžili s priestormi, učiteľmi i spolužiakmi, takže ako prváci vstupovali do známeho prostredia. Do školského klubu k prvákom a tretiakom prichádza Miroslava Lešinská.


Počnúc 1. septembrom 2015 sa košické alokované pracovisko osamostatňuje a košická škola sa stáva 2. waldorfskou školou na Slovensku. V súvislosti s touto zmenou sme prijali do nášho pedagogického kolégia Katarínu Havrilovú, ktorá aktívne stojí vo waldorfskom hnutí v Košiciach od jeho počiatku a od vzniku školy vyučuje nemecký jazyk. Pani učiteľka Katka Havrilová sa ujala úlohy riaditeľky.