Veľkou témou na škole je práca


Veľkou témou na našej waldorfskej škole je práca. Žiaci sa s ňou stretávajú od 1. ročníka. Nie je to žiadna hra na prácu, ale práca skutočná.

Tak napríklad:
Prváci sa pôjdu pozrieť na farmu, ako tam žijú ovečky, čo všetko ku svojmu životu potrebujú, ako sa také ovečky doja, ako sa strihajú. Toto prvákov čaká na jar. Ale z už ostrihaných ovečiek sa k nám dostala vlna. A keď s ňou chceme niečo urobiť, niečo z nej vyrábať, musíme si ju najskôr vyprať, zbaviť všetkej nečistoty – naozaj všetkej. S prvákmi pani učiteľka Mirka na túto „najšpinavšiu“ prácu použila gumové rukavice. Prali vlnu pekne v kruhu, zaspievali si k tomu, aby im práca išla pekne od ruky.
Pri vedierku bola vždy dvojica a každá dostala na začiatku ten najviac nečistý kúsok a ten si postupne podávali a pozerali, ako je voda pri praní stále čistejšia a čistejšia.
Vlnu po opraní sušili v triede
a potom ju čistili, čuchrali, vyberali z nej nečistoty, ktoré v nej ešte ostali, hlavne malé kúsky zo suchej trávy, ktorá sa vo vlne zachytila.
Čo z vlnou budeme robiť ďalej, o tom Vám zas napíšeme, keď budeme s vlnou pracovať.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.