Zápis do prvého ročníka

Milí rodičia budúcich prvákov,

veľmi si vážime Váš záujem o našu školu. Považujeme za potrebné, aby rodičia už mali poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok alebo priamo zo skúsenosti, napr. v oblasti mediálnej výchovy a mediálnej abstinencie. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

Všetkým záujemcom o školu odporúčame predzápisové stretnutia rodičov budúcich prvákov, ktoré sú plánované v týchto termínoch:
1. stretnutie: 1. februára – zrušené kvôli epidemiologickej situácii

2. stretnutie: 1. marca o 16.15

Plánovaná hlavná téma je „Mediálna výchova z pohľadu WP“ .


3. stretnutie: 5. apríla o 16.15

Téma stretnutia: Šport na WŠ a úloha rodiča na WŠ

Stretnutie prebehne bez detí v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, Košice, mestská časť Nad jazerom (budova Obchodnej akadémie), vchod cez čiernu bráničku od chodníka pri Hornáde. Odporúčame zaparkovať pri jazere – splave a je to do školy krásna prechádzka cca 10 minút. Prineste si, prosím, prezuvky, prekrytie horných dýchacích ciest.

Samotný zápis do prvého ročníka na školský rok 2022/2023 je plánovaný na 22. a 23.apríla 2022 (na časoch, podrobnostiach… sa dohodneme, ak zápis bude môcť prebehnúť kvôli epidemiologickým opatreniam).

Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. So záujemcami by sme sa radi porozprávali o tom, prečo uvažujú nad tým, dať svoje dieťa na waldorfskú školu, a čo od tohto kroku očakávajú.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.