Prvé predzápisové stretnutie

Dňa 10.januára 2018, v stredu, sa od 17.00 do cca 18.30 uskutoční prvé z avizovaných predzápisových stretnutí.

Téma: Základné princípy waldorfskej pedagogiky

Okrem prednášky na danú tému, ktorú povedie budúca triedna učiteľka Mgr. Marcela Kováčová, by sme sa so záujemcami radi porozprávali o tom, prečo uvažujú nad tým, dať svoje dieťa na WŠ, a čo od tohto kroku očakávajú.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Stretnutie prebehne v priestoroch waldorfskej školy, Polána 1 (budova Obchodnej akadémie), vchod zboku od telocvične, prineste si, prosím, prezuvky.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Prvé predzápisové stretnutie

Predzápisové stretnutia


Pre rodičov

Vždy pred otvorením nového prvého ročníka organizujeme tzv. predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí majú záujem zapísať dieťa do našej školy. Na týchto stretnutiach informujeme o základných piliéroch waldorfskej pedagogiky, o jej odlišnostiach oproti klasickej škole.

Predzápisové stretnutia pre školský rok 2018/2019 sa budú konať v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, Nad jazerom v Košiciach, povedie ich budúca triedna učiteľka Mgr. Marcela Kováčová. Témy jednotlivých stretnutí zverejníme aktuálne k danému stretnutiu.

Prvé: 10.01.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)

Druhé: 14.02.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)

Tretie: 14.03.2018 (streda 17:00 – 18:30 hod.)


Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Predzápisové stretnutia

Dokončenie epochy Od zrna k chlebu


Štvrtáci nový školský rok začali dokončením epochy Od zrna k chlebu. Posledné dni tretieho ročníka venovali žatve obilia, ktoré vysiali na políčku pri škole. Políčko vzniklo vďaka pomoci rodičov, ktorí spolu so svojimi deťmi na niekoľkých brigádach skultivovali neúrodnú zem v areáli školy. Za pomoci jedného ocka pôdu zorali, zbránili a zasiali obilie, políčko si vymerali starými mierami. V priebehu celého roka mali možnosť pozorovať, ako zo zeme „niečo“ vykúka, ako sa to „niečo“ pomaly mení na klásky – a na rôzne klásky. Popri tom sa oboznamovali s pranostikou, so starými zvykmi, ako to všetko na poli robili naši predkovia, recitovali básničky a spievali piesne o tom všetko, čo aj reálne robili.
V teplé júnové dni im obilie dozrelo a zožali ho.
Uložili si ho na prázdniny v triede.

 
 
 
 
 
Na začiatku 4. triedy – hneď v prvý týždeň – obilie vymlátili cepmi , aj nohami po ňom pochodili , vyviali plevy zo zrniečok , zrnká pomleli, uplietli si dožinkový venček. Veľkou slávnosťou upečenia chlebíka ukončili túto epochu.
 
Miesili všetci , na upečený chlebík nedočkavo čakali. Vychladol im do druhého dňa, kedy ho zjedli aj s vlastnoručne vyrobenými nátierkami. Podelili sa aj s druhákmi, ktorých táto epocha ešte len čaká, aj so šiestakmi, ktorí zažili takúto slávnosť.
Dá sa povedať, že každému tretiakovi prešiel chlebík jeho rukami , každý vie, koľko to je práce, kým sa upečie jeden bochník chleba, každý vie, že cesta ku chlebu je od zrna . Nechali zopár zŕn aj pre druhákov, aby im odovzdali „chlebíkovú štafetu“, ktorá je na našej škole tradíciou.

 
Viac o tejto epoche sa dočítate v časti Pedagogika.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Dokončenie epochy Od zrna k chlebu

Začiatok nového školského roka


V pondelok, 4.9. 2017, sme začali už šiesty školský rok. Naša škola má 3 ročníky – druhý, štvrtý a šiesty. Druhákov je 24, štvrtákov 17 a šiestakov 15.

Kolégium školy momentálne tvorí 6 pedagógov a 1 nepedagogický pracovník.

Posledné dva augustové týždne sme intenzívne upravovali priestory a mali sme metodický týždeň, na ktorom sme pripravovali vyučovanie fyziky v 6. ročníku a dva dni pred sviatkom Dňa Ústavy SR – 1.9. – sme pracovali s bratislavskou učiteľkou eurytmie na vystavaní hodín eurytmie vo všetkých troch ročníkoch.

Slávnostné otvorenie prebehlo v 2. triede, zišli sme sa v nej všetky ročníky, zaspievali sme spoločne 3 piesne, potom učiteľský zbor zaspieval žiakom 2 piesne, rozišli sme sa do tried a začalo vyučovanie. Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sme sa pustili do práce hneď v plnom nasadení.

Všetky tri ročníky začali epochou matematiky.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Začiatok nového školského roka

Fujara u prvákov


JÚN:

Pokročili sme kúsok ďalej pri zveľaďovaní dvora, podarilo sa nám pekným obrubníkom vyčleniť časť pre výsadbu trvaliek s ktorou chceme začať na jeseň. Práca šla od ruky aj vďaka rodičom prváckej triedy.

Ďalšia milá akcia u prvákov bola vo štvrtok 15.6. Žofkin ocko, pán Frankovič prváčikom prišiel zahrať a porozprávať o fujare. Je to nástroj, ktorý prvákov istý čas na jeseň sprevádzal v príbehoch o pastierovi a pri vyvodzovaní písmen. Priniesol aj menšiu fujarku, takže fúknuť do nej si skúšali aj deti, ktoré chceli. Ďakujeme za pekný zážitok.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Fujara u prvákov