2% z dane


Každoročne sa uchádzame o podporu našej Súkromnej základnej školy waldorfskej a Waldorfskej škôlky Studnička v Košiciach formou venovania 2% z vašej dane. V tomto roku naša registrácia o prijímateľov 2% z dane nebola úspešná. Pomoc nám ponúkla waldorfská škôlka z Bratislavy. Príjmu naše 2%, ktoré nám poukážete na ich občianske združenie Klub detí Jablonka, ktoré nám potom budú následne prevedené ako dar.

Potrebné údaje občianskeho združenia zastrešujúceho bratislavskú waldorfskú škôlku sú:

 • Obchodné meno alebo názov: Klub detí Jablonka
 • Sídlo: Hattalova 12/B, 83103 Bratislava – Nové mesto
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 42181135

Časové lehoty:

 • do 15.2.2018 ak ste zamestnancom, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
 • do 31.3.2018 ak ste fyzická, alebo právnická osoba a podávate sami daňové priznanie, vyplňte tlačivá a odovzdajte ich na daňovom úrade spolu s daňovým priznaním,
 • do 30.4. 2018 ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za vás vykonal zamestnávateľ, tak vyplené tlačivá – potvrdenie
  o zaplatení dane z prijímov zo závislej činnosti
  a vyhlásenie
  o poukázaní podielu zaplatenej dane
  pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo nám ich môžete priniesť do škôlky alebo školy a na daňový úrad ich radi zanesieme,
 • ak ste fyzická osoba a oznámite daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazujete v tomto predĺženom termíne spolu s daňovým priznaním.

Zároveň Vás prosíme v tomto roku o vyhotovenie kópie dokumentu – Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, alebo časti vášho daňového priznania, ktorá je venovaná 2 % z dane.

Kópiu podaného tlačiva nám môžte doručiť osobne, alebo poslať sken na mail studnicka@iwaldorf.sk. Veľmi nám to pomôže pri identifikovaní 2% patriacich nám na účte o.z. Klubu detí Jablonka.

Venovať 2% môžu aj vaši blízki či priatelia i firmy, nielen rodičia detí z našej škôlky a školy, preto prosíme o zdieľanie informácie o takejto podpore vo vašom okolí.

Dokumenty a odkazy k poukázaniu 2% dane:

Komentáre sú uzavreté.