2% z dane


Košická waldorfská škola podala na MŠ SR v januári 2022 žiadosť o zmenu zriaďovateľa zo súčasného Výchova k slobode o.z. so sídlom v Bratislave,  na nového Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania –”Krídla“ o.z.

Ak MŠ SR žiadosť schváli, takto bude mať waldorfská škola spoločného košického zriaďovateľa spolu s waldorfskou škôlkou Studnička.  Preto aj rodičia školy, aj ich priatelia, známi môžete svoje 2% darovať tomuto občianskemu združeniu a podporíte tým waldorfskú škôlku a jej aktivity, waldorfskú školu a zároveň podporíte činnosti smerujúce k osvete o waldorfskej pedagogike.

Ak máte záujem aj v tomto roku podporiť naše občianske združenie, jeho údaje sú:

  • Obchodné meno alebo názov: Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania –”Krídla“
  • Sídlo: Katarína Pojezdalová, Rázusova 18, 040 01 Košice
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 35522119

Všetky potrebné tlačivá a podrobné informácie nájdete na stránke studnicka.iwaldorf.sk pod heslom Podporte nás alebo, ak ste na našej stránke , tak na lište nájdete heslo Škôlka a prekliknete sa na ich stránku a pod heslom Podporte nás nájdete všetky predvyplnené požadované tlačivá na 2% pre tento rok.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu podporu.