Predzápisové stretnutia


Milí rodičia budúcich prvákov,

veľmi si vážime Váš záujem o našu školu. Považujeme za potrebné, aby rodičia už mali poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk, waldorf.sk, iné…) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

Všetkým záujemcom o školu odporúčame predzápisové stretnutia rodičov budúcich prvákov, ktoré plánujeme v týchto termínoch:
1. stretnutie 27.01.2020 o 16:30 hod.
2. stretnutie 24.02.2020 o 16:30 hod.
3. stretnutie 30.03.2020 o 16:30 hod.

Stretnutia prebehnú bez detí v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polána 1 v Košiciach, mestská časť Nad jazerom (budova Obchodnej akadémie), vchod zboku od telocvične, prineste si, prosím, prezuvky.

Samotný zápis do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci apríl 2020. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. So záujemcami by sme sa radi porozprávali o tom, prečo uvažujú nad tým, dať svoje dieťa na waldorfskú školu a čo od tohto kroku očakávajú.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.