10. rok nášho života

V júni 2022 sme ukončili 10. rok našej existencie. Začali sme v roku 2012 ako alokované pracovisko bratislavskej waldorfskej školy, s 10 deťmi. V roku 2015 sme sa osamostatnili a vznikli sme ako samostatná škola, druhá waldorfská škola na Slovensku. Nový prvý ročník otvárame každý druhý rok, teda máme roky, v ktorých máme párne ročníky a máme roky, v ktorých máme nepárne ročníky. Školský rok 2021-2022 sme ukončili s párnymi ročníkmi – 2.4.6. a 8. Kolégium v tomto školskom roku tvorilo 10 učiteľov, škola mala 89 žiakov + 6 ukrajinských + 4 v 6. ročníku na domácom vzdelávaní.

Záver školského roka bol veľmi hutný – ôsmaci predviedli divadelné predstavenie Veľa kriku pre nič od W.Shakespeare – bol to ich ročný projekt, zabsolvovali splavovanie Hornádu. Šiestaci predviedli cirkus dvakrát – rodičom a učiteľom a žiakom školy, zabsolvovali exkurzie z geológie. Štvrtáci predviedli rodičom v deň odovzdávania vysvedčení úryvok z Eddy v eurytmickom prevedení, zaspievali a zatancovali fínsku pieseň. Druháci zahrali rodičom tiež v deň odovzdávania vysvedčení eurytmické stvárnenie príbehu zo života a smrti svätého Františka.

Školský rok sme ukončili pedagogickými konferenciami, na ktorých sme vyhodnotili uplynulý školský rok, zdieľali sme si skúsensoti s ročníkmi, ktoré prídu od septembra. Rozlúčili sme sa s kolegyňou Tatianou z Ukrajiny a s jej dcérou Polinou, ktoré sa vrátili na Ukrajinu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.