Veľkonočná slávnosť

Po dlhej koronovej prestávke sme opäť mohli rodičom predviesť, čo si naši žiaci pre nich pripravili z vyučovacieho procesu. Hlavnou rozprávacou témou v 2. ročníku sú o.i. bájky. jednu z nich si pripravili druháci ako eurytmické vystúpenie. Štvrtáci dokončili tretiacku epochu Od zrna ku chlebu mletím obila a upečením vlastného chlebíka. K tejto téme si nacvičili divadielko. S napečeným chlebíkom sa podelili so svojimi rodičmi.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.