Zemepis piatakov

máj 2023

Piataci majú za sebou 2 výlety k Hornádu. Ako prvé pozorovali stredný tok pri Kysaku, kde Hornád mení smer veľkým meadrom. Zisťovali, akým smerom tečie, pozorovali okolitú krajinu aj samotný tok. Druhý výlet bol k sútoku Hornádu a Torysy, kde opäť sledovali tok, z čoho je zložený breh, kedy a ako mení svoj tok až do momentu, kedy sa doň vleje Torysa. Pozorovali, ako sa správa v tomto momente každá z riek a vyšli im podobné pozorovania ako pri sútoku Svinky do Hornádu. Zároveň si skúšali zakresliť mapu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.