Ročník 2012

Späť
prví prváci september 2012
prváci polrok  2013
– prváci jún 2013
  druháci september 2013
koniec druhého ročníka – jún 2014
september 2014 – začiatok tretej triedy
koniec 3. ročníka jún 2015
začiatok 4. ročníka
začiatok 5. ročníka
piataci jún 2017
šiestaci jún 2018
siedmaci jún 2019
ôsmaci jún 2020
ôsmaci jún 2020
deviataci september 2020
deviataci september 2020
deviataci jún 2021
deviataci – prví absolventi jún 2021