Siedmaci vodácky výcvik


Siedmaci ukončili školský rok v lodenici, kde prešli vodáckym výcvikom. Zmerali si svoje sily s vodným živlom po dažďoch. Darilo sa im, dvakrát na pol dňa, krotiť vody Hornádu.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Siedmaci vodácky výcvik

Piataci na výlete


10. až 12. júna sme boli s piatakmi na výlete. Našou témou bola orientácia v teréne pomocou mapy a buzoly. Piataci sa naučili čítať z mapy. Naučili sa, ako sa značia lesy, lúky, krovité porasty, rieky, potoky, cesty, turistické chodníky, lesné cestičky, mestá, dediny. Vedia, čo sú vrstevnice a ako nám pomáhajú pri poznávaní členitosti terénu. Naučili sa určovať svetové strany, určovať azimut, vypočítať vzdialenosť dvoch miest podľa mierky mapy a čas za ktorý túto vzdialenosť prejdú. Na záver v dvojiciach absolvovali skúšku orientácie v teréne.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Piataci na výlete

Poznávaco – vzdelávací výlet


Poznávaco – vzdelávací dvojdňový výlet absolvovali tretiaci na Ranči Šugov. Vyskúšali si čistenie a kŕmenie koní, čistenie stajní, dozvedeli sa ako sa správať pri koňoch, učili sa porozumeniu „reči“ koňa a samozrejme jazdili. K tomu turistické vychádzky, stretnutia s ďalšími domácimi zvieratami a hry v lone nádhernej prírody priniesli všetkým osvieženie a pekné zážitky.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Poznávaco – vzdelávací výlet

Staroveké olympijske hry


Naši piataci vycestovali do Pardubíc na 3 dni za starovekými gréckymi olympijskými hrami. Zišlo sa tu 13 škôl, 13 piatackých tried. Predvečer olympiády patril putovaniu Odysea- každá zo zúčastnených tried predviedla časti príbehu na doskách divadla. Na druhý deň piataci odetí do chitónov naplnili mestský park na sútoku Labe a Chrudimky, pod vlajkou mestských štátov prekonávali samých seba v disciplínach – maratón, štafetový beh, skok do výšky, skok do diaľky, zápasenie, hod diskom, hod oštepom, recitácia básní. Éterom sa niesol rytmus bubnov, spev gréckej olympijskej hymny a svetlo olympijského ohňa. Nádherná a neopakovateľná atmosféra!

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Staroveké olympijske hry

Premena tretiakov na starobylých pisárov


Naši tretiaci sa premenili na niekoľko dní na starobylých pisárov. Vyskúšali si, ako to bolo kedysi, keď sa písalo „brkom“, namáčali si ho do fľaštičky s atramentom, museli si „brko“ správne nasmerovať, nakloniť, aby sa im dobre písalo…a mali čo robiť, aby atrament dostali z prstov. Ako dobre, že máme iné perá, ale zážitok to bol veľký.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Premena tretiakov na starobylých pisárov