Čo sa udialo.


Čo sa udialo….

Máme za sebou krásne štyri mesiace, plné práce a slávností. Na Michaelskej slávnosti prváci piekli dračie chlebíky a vyprali vlnu, tretiaci zorali políčko na školskom dvore a zasiali oziminu, dobre „vzývali“ dážď, lebo im popršalo a čoskoro sa objavila zelená ozimina, pracovali presne tak, ako naši predkovia – spojení s prírodou a živlami. Piataci vyzdobili okná michaelskými obrázkami, školou zneli michaelské piesne. Slávnostnú náladu jesene uzatvorila Michaelská konferencia, ktorú organizujeme už 5. rok, prišli aj niektorí naši drahí priatelia z Bratislavy a z Popradu a prišla aj naša drahá kolegyňa Brigitte z Viedne.
Martinské svetielka sa rozsvietili presne 11.11., a opäť slávnosť sprevádzali martinské piesne. Poslednou slávnosťou, ktorú máme za sebou bola Adventná špirála. Okrem tradičnej piesne Bola cesta… znela aj nová pieseň Stála panenka…, ktorú nás naučila Janka Baníková – Janka k nám chodí na pracovné metodické víkendy, robí s nami hlavne eurytmiu, maľujeme, modelujeme, pracuje aj s deťmi v triedach. Druhou vzácnou návštevou, ktorá nás navštevuje z Bratislavy je Mirka Heribanová, ktorú sme si tento rok pozvali, aby nám pomohla nacvičiť Rajskú hru, hercami sú rodičia a pripravení sú alternovať učitelia. Zahráme ju na Vianočnej slávnosti. Tešíme sa z pracovnej atmosféry, ktorá napĺňa naše priestory

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.