Záujemcom o waldorfskú školu

V školskom roku 2017/2018 neotvárame prvý ročník, a teda v apríli neprebehne zápis na našej škole.

Nový prvý ročník otvoríme až v školskom roku 2018/2019.

Od októbra 2017 začneme robiť predzápisové stretnutia pre rodičov, ktorí budú mať záujem zapísať dieťa do 1. ročníka v septembri 2018 – tieto stretnutia by si už mal viesť nový prvácky triedny učiteľ.

Všetky informácie o predzápisových stretnutiach budú zverejňované na tejto stránke v dostatočnom predstihu. Na škole neorganizujeme tzv. Deň otvorených dverí, lebo tieto predzápisové stretnutia ho nahrádzajú.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.