Čo sa v škole udialo za posledný polrok


Začali sme pravidelne robiť spoločné pondelkové úvody-všetky triedy sa stretneme u prvákov, spoločne si zaspievame, zaprajeme si krásny týždeň a potom sa rozídeme do tried.
Mali sme karneval, robíme ho už tradične tak, že každá trieda je v maskách ročnej témy, väčšinou si masky vyrábajú deti samy, každá trieda pripraví program a predstavenie pre ostatných, spoločne si zaspievame zatancujeme, urobíme si občerstvenie, tentokrát ho pre tretiakov a piatakov urobili prváci. Zábava netrvá dlho, ale všetci sa znej tešia.
Kolegyňa z Bratislavy Janka Baníková pracovala s triednymi učiteľkami na eurytmii a spoločne sa venovali didaktike kreslenia, modelovala so žiakmi 3. a 5. ročníka.
Zorganizovali sme kurz werbeck, kurz spevu metódou odhalenia hlasu, s Baldom Mikuličom, ktorý pracoval s učiteľkami a rodičmi školy. Záujem o kurz bol veľký a účastníci boli prácou s Baldom nadšení.
K tretiakom chodili na návštevu do triedy rodičia a aj starí rodičia.
– strihali sme ovečku
– tretiaci postavili krásny drevený domček pre škôlkárov
– piataci boli v Schoenau na tradičnej Olympiáde piatakov
– tretiaci a piataci boli spolu v ŠVP v Pribyline
– tento rok sme nerobili zápis, od septembra neotvárame nový 1. ročník
V týchto dňoch finišujeme, tretiaci sa chystajú na žatvu, chodia do ÚĽUV-u na remeslá, prváci sa stretli s fujaristom, ktorý k nim prišiel do triedy, oblečený v kroji, zahral a zaspieval im, deti si tiež mohli skúsiť fúkať do malej fujarky, piataci objavujú svet rastlín
Prvácki rodičia mali brigádu, upravili pozemok pod oknami telocvične do krásnych rozvlnených záhonov, záhrade sa začína dariť, všetko nám kvitne

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.