Naši tretiaci na žatve


Naši tretiaci vo štvrtok 4.7. žali svoju úrodu. Napriek tomu, že boli prázdniny, niektorým sa na žatvu podarilo prísť. Prečo obilie v 3. ročníku si prečítajte v článku, ktorý nájdete na lište pod Škola – pedagogika, epocha Od zrna ku chlebu.

Tretiaci s kosákmi žnú dozretú pšenicu na školskom políčku.
 
Pán Milan učí deti viazať snopy povrieslami.
 
Prvé snopy postavili do panáka.
 
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.