Školský rok 2023/2024

September – október

Tento školský rok sme začali so štyrmi triedami – 2., 4., 6. a 8. ročník. V kolégiu nás je 11, privítali sme novú kolegyňu – mamičku našej štvrtáčky a šiestačky.

Každý pondelok začíname spoločným kruhom všetkých učiteľov a žiakov, povieme si pár pekných slov do nastávajúceho týždňa a zaspievame si spoločne nejakú aktuálnu pieseň podľa ročného obdobia alebo podľa sviatku.

Na konci septembra mali druháci za sebou epochu formového kreslenia, chodili na vychádzky do okolia jazera, našli si krásne miesto, kde si stavajú „svoj“ turistický domček.

Štvrtáci vykročili spoznávať Košice vlastnými nohami, navštívili veľa domácností svojich spolužiakov, pozerali na oblohu, sledovali ako „chodí“ slnko, vyrobili si slnečné hodiny. V októbri začali epochu slovenčiny.

Šiestaci sa ponorili do rímskych dejín, spoznávali jeho spravodlivosť, senát, umenie. Epochu fyziky v októbri začali umelecky – sláčikové kvarteto im prišlo zahrať, a potom sa pustili do fyzikálneho rozboru hudby.

Medzi ôsmakmi vládla divadelná nálada, dokončili bábky a nacvičili rozprávku, ktorú začiatkom októbra predviedli našim predškolákom zo Studničky, našim druhákom a pozvali aj predškolákov zo susednej škôlky. Na konci októbra sa s divadlom ukázali aj svojim rodičom. September začali fyzikou a v októbri pokračovali matematikou.

Michaelský sviatok oslávili spoločne druháci so štvrtákmi.

Koncom spetembra a celý október k nám chodili na hospitácie študenti z ÚPJŠ, s ktoru sme nadviazali spoluprácu. Na epoche matematiky u ôsmakov bola týždeň na hospitácii kolegyňa z bratislavskej WŠ.

Otvorili sme Akadémiu waldorfského rodiča – AWR. Ide o ročné vzdelávanie pre našich rodičov a rodičov predškolákoch, ktorých chceme do hĺbky cez zážitky oboznamovať s princípmi WP.

Prvé stretnutie prebehlo 23. septembra. Termíny AWR do konca školského roka:

18.11., 9.12., 20.1., 17.2., 16.3., 27.4., 18.5., 15.6., a v júli krátka, niekoľkodňová Letná akadémia. 

Najbližšie sa stretneme 21.októbra, v rovnakom čase a s rovnakým časovým rozdelením ako minule:

Príchod 8.15

8.30 – 9.45 didaktike SJ v 1. ročníku, 2.časť

desiatová prestávka do 10.30

10.30 – 11.15 rozhovor k domácej úlohe, myšlienková práca 

11.30 – 12.30

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.