Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

Milí rodičia budúcich prvákov,

zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční 5. – 7. apríla 2024 v priestoroch našej školy. 

S účasťou na zápise ako aj so samotným štúdiom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, pričom tento súhlas sa potvrdzuje v zápisovom formulári a následne v zmluve o štúdiu. Prosíme, na zápis prineste rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník, ktorý Vám na požiadanie zašleme. Rodičia absolvujú vstupný rozhovor a dieťa posúdenie školskej zrelosti. Na zápis je potrebné objednať sa na konkrétny čas na adrese: miroslava.lesinska@gmail.com

Zapísané môže byť dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31. 8. 2024. 

Zápis je dôležitou udalosťou v živote dieťaťa. Slávnostnú náladu v nich podporíte napr. aj tým, že dieťa slávnostne oblečiete, vystrojíte. Je potrebné, aby  sa zápisu zúčastnili obaja rodičia. 

Tešíme sa na vás!

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.