III. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIEVážení rodičia predškolákov,

srdečne Vás pozývame na

III. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE,

ktoré sa uskutoční dňa

30. MARCA 2020 o 16.30 hod.
v II. triede Waldorfskej školy v Košiciach.

Budeme sa venovať téme:

Autorita vo waldorfskej škole

Dôležitá informácia od zriaďovateľa školy:

Zápis do prvého ročníka Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1 v Košiciach na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční po Veľkonočných sviatkoch, v týchto termínoch: od 15. 04. 2020 do  21. 04. 2020, vrátane soboty 18. 04. 2020. Konkrétny čas a dátum Vám oznámime individuálne e-mailom. 

Na zápise sa musia zúčastniť obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že jeden z nich nemôže prísť, je povinný ešte pred zápisom doručiť do školy Čestné prehlásenie so svojim súhlasom. Tlačivo čestného prehlásenia nájdete na našej stránke. Na stránke nájdete aj Žiadosť o prijatie do prvého ročníka a Dotazník k zápisu, ktoré je potrebné priniesť vypísané a podpísané oboma zákonnými zástupcami na III. predzápisové stretnutie, alebo najneskôr priamo na zápis. 

Rodičia, ktorí boli na predzápisových stretnutiach a zatiaľ neposlali prihlášku na zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka na našu adresu ke@iwaldorf.sk , nech tak urobia. V prihláške je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia a kontakt na rodičov. 

Teší sa na Vás budúca triedna učiteľka
Stanislava Lichvárová , Renáta Blaschke a Katarína Havrilová.

S ohľadom na závažné témy je účasť detí na stretnutí nežiadúca.

Ďakujeme za pochopenie.

Dokumenty:

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.