Fotky z akcie Výroba lukov

Do galérie pribudli fotky z akcie Výroba lukov.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Fotky z akcie Výroba lukov

Waldorfská škola v Košiciach


Waldorfská škola v Košiciach vstúpi v septembri 2019 do svojho ôsmeho školského roka.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Waldorfská škola v Košiciach

Naši tretiaci na žatve


Naši tretiaci vo štvrtok 4.7. žali svoju úrodu. Napriek tomu, že boli prázdniny, niektorým sa na žatvu podarilo prísť. Prečo obilie v 3. ročníku si prečítajte v článku, ktorý nájdete na lište pod Škola – pedagogika, epocha Od zrna ku chlebu.

Tretiaci s kosákmi žnú dozretú pšenicu na školskom políčku.
 
Pán Milan učí deti viazať snopy povrieslami.
 
Prvé snopy postavili do panáka.
 
Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Naši tretiaci na žatve

Siedmaci vodácky výcvik


Siedmaci ukončili školský rok v lodenici, kde prešli vodáckym výcvikom. Zmerali si svoje sily s vodným živlom po dažďoch. Darilo sa im, dvakrát na pol dňa, krotiť vody Hornádu.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Siedmaci vodácky výcvik

Piataci na výlete


10. až 12. júna sme boli s piatakmi na výlete. Našou témou bola orientácia v teréne pomocou mapy a buzoly. Piataci sa naučili čítať z mapy. Naučili sa, ako sa značia lesy, lúky, krovité porasty, rieky, potoky, cesty, turistické chodníky, lesné cestičky, mestá, dediny. Vedia, čo sú vrstevnice a ako nám pomáhajú pri poznávaní členitosti terénu. Naučili sa určovať svetové strany, určovať azimut, vypočítať vzdialenosť dvoch miest podľa mierky mapy a čas za ktorý túto vzdialenosť prejdú. Na záver v dvojiciach absolvovali skúšku orientácie v teréne.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Piataci na výlete