Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 26.10.2020


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, 040 12 Košice počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v súlade s
Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/17949:1-A1810
z 23. októbra 2020 platným od 26.10.2020

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Rušíme III. predzápisové stretnutieVážení rodičia predškolákov,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu súčasnej situácie v súvislosti s coronavírusom rušíme bez náhrady III. predzápisové stretnutie, ktoré sa malo konať v pondelok 30. marca 2020 o 16.30 hod. v budove Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1 v Košiciach.

O termínoch zápisového konania do prvého ročníka waldorfskej školy Vás budeme informovať na základe pokynov z Ministerstva školstva SR.

S pozdravom budúca triedna učiteľka

Stanislava Lichvárová

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Rušíme III. predzápisové stretnutie

III. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIEVážení rodičia predškolákov,

srdečne Vás pozývame na

III. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE,

ktoré sa uskutoční dňa

30. MARCA 2020 o 16.30 hod.
v II. triede Waldorfskej školy v Košiciach.

Budeme sa venovať téme:

Autorita vo waldorfskej škole

Dôležitá informácia od zriaďovateľa školy:

Zápis do prvého ročníka Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1 v Košiciach na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční po Veľkonočných sviatkoch, v týchto termínoch: od 15. 04. 2020 do  21. 04. 2020, vrátane soboty 18. 04. 2020. Konkrétny čas a dátum Vám oznámime individuálne e-mailom. 

Na zápise sa musia zúčastniť obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že jeden z nich nemôže prísť, je povinný ešte pred zápisom doručiť do školy Čestné prehlásenie so svojim súhlasom. Tlačivo čestného prehlásenia nájdete na našej stránke. Na stránke nájdete aj Žiadosť o prijatie do prvého ročníka a Dotazník k zápisu, ktoré je potrebné priniesť vypísané a podpísané oboma zákonnými zástupcami na III. predzápisové stretnutie, alebo najneskôr priamo na zápis. 

Rodičia, ktorí boli na predzápisových stretnutiach a zatiaľ neposlali prihlášku na zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka na našu adresu ke@iwaldorf.sk , nech tak urobia. V prihláške je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia a kontakt na rodičov. 

Teší sa na Vás budúca triedna učiteľka
Stanislava Lichvárová , Renáta Blaschke a Katarína Havrilová.

S ohľadom na závažné témy je účasť detí na stretnutí nežiadúca.

Ďakujeme za pochopenie.

Dokumenty:

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na III. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE

II. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIEVážení rodičia predškolákov,

srdečne Vás pozývame na

II. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE,

ktoré sa uskutoční dňa

24. FEBRUÁRA 2020 o 16.30 hod.
v II. triede Waldorfskej školy v Košiciach.

Budeme sa venovať téme:

WALDORFSKÁ ŠKOLA NIE JE ŠKOLA
HROU

Teší sa na Vás budúca triedna učiteľka
Stanislava Lichvárová a Renáta Blaschke.

S ohľadom na závažné témy je účasť detí na stretnutí nežiadúca.

Ďakujeme za pochopenie.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na II. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE

I. Predzápisové stretnutieVážení rodičia predškolákov,

srdečne Vás pozývame na
I. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE,
ktoré sa uskutoční dňa
27. JANUÁRA 2020 o 16.30 hod.
v II. triede Waldorfskej školy v Košiciach.
Budeme sa venovať téme:
ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ, PRVÉ SEDEMROČIE.
Teší sa na Vás budúca triedna učiteľka

Stanislava Lichvárová

Renáta Blaschke

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na I. Predzápisové stretnutie