Kontakt

Súkromná základná škola waldorfská
Polárna 1, 040 12 Košice
IČO: 42409136
DIČ: 2120129308

Tel: 055/ 308 40 71
Mobil: 0902 049 069

ke@iwaldorf.sk

č.ú. Tatra banka

SK02 1100 0000 0029 4101 0883

zriaďovateľ školy:

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania „Krídla“
Rázusova 18, 040 01 Košice

IČO: 35522119

č.ú. ČSOB

Waldorfská škôlka Studnička
OA Polárna 1
040 12 Košice
Tel: 0911 142 030

studnicka@iwaldorf.sk

zriaďovateľ škôlky:

Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania „Krídla“
Rázusova 18, 040 01 Košice

IČO: 35522119

č.ú. ČSOB

SK59 7500 0000 0040 2759 7191

Pred­seda: Katarína Pojezdalová
katarina.pojezdalova@iwaldorf.skZväčšiť mapu