Naši tretiaci na žatve


Naši tretiaci vo štvrtok 4.7. žali svoju úrodu. Napriek tomu, že boli prázdniny, niektorým sa na žatvu podarilo prísť. Prečo obilie v 3. ročníku si prečítajte v článku, ktorý nájdete na lište pod Škola – pedagogika, epocha Od zrna ku chlebu.

Tretiaci s kosákmi žnú dozretú pšenicu na školskom políčku.
 
Pán Milan učí deti viazať snopy povrieslami.
 
Prvé snopy postavili do panáka.
 
Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Naši tretiaci na žatve

Siedmaci vodácky výcvik


Siedmaci ukončili školský rok v lodenici, kde prešli vodáckym výcvikom. Zmerali si svoje sily s vodným živlom po dažďoch. Darilo sa im, dvakrát na pol dňa, krotiť vody Hornádu.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Siedmaci vodácky výcvik

Piataci na výlete


10. až 12. júna sme boli s piatakmi na výlete. Našou témou bola orientácia v teréne pomocou mapy a buzoly. Piataci sa naučili čítať z mapy. Naučili sa, ako sa značia lesy, lúky, krovité porasty, rieky, potoky, cesty, turistické chodníky, lesné cestičky, mestá, dediny. Vedia, čo sú vrstevnice a ako nám pomáhajú pri poznávaní členitosti terénu. Naučili sa určovať svetové strany, určovať azimut, vypočítať vzdialenosť dvoch miest podľa mierky mapy a čas za ktorý túto vzdialenosť prejdú. Na záver v dvojiciach absolvovali skúšku orientácie v teréne.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Piataci na výlete

Poznávaco – vzdelávací výlet


Poznávaco – vzdelávací dvojdňový výlet absolvovali tretiaci na Ranči Šugov. Vyskúšali si čistenie a kŕmenie koní, čistenie stajní, dozvedeli sa ako sa správať pri koňoch, učili sa porozumeniu „reči“ koňa a samozrejme jazdili. K tomu turistické vychádzky, stretnutia s ďalšími domácimi zvieratami a hry v lone nádhernej prírody priniesli všetkým osvieženie a pekné zážitky.

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Poznávaco – vzdelávací výlet

Staroveké olympijske hry


Naši piataci vycestovali do Pardubíc na 3 dni za starovekými gréckymi olympijskými hrami. Zišlo sa tu 13 škôl, 13 piatackých tried. Predvečer olympiády patril putovaniu Odysea- každá zo zúčastnených tried predviedla časti príbehu na doskách divadla. Na druhý deň piataci odetí do chitónov naplnili mestský park na sútoku Labe a Chrudimky, pod vlajkou mestských štátov prekonávali samých seba v disciplínach – maratón, štafetový beh, skok do výšky, skok do diaľky, zápasenie, hod diskom, hod oštepom, recitácia básní. Éterom sa niesol rytmus bubnov, spev gréckej olympijskej hymny a svetlo olympijského ohňa. Nádherná a neopakovateľná atmosféra!

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Staroveké olympijske hry